Zirai kazanç Nedir? Zirai kazanç Ne demek? – Bilgi Anahtari

Zirai kazanç nedir? (Ekonomi)

(Agricultural earnings) Tarımsal faaliyetlerden doğan kazançlardır. gelir vergisi Kanunu’nda hangi faaliyetlerin tarımsal faaliyet sayılacağı ayrıntılı biçimde belirtilmiştir (GVK, m. 52) Örneğin, arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla ya da doğrudan doğruya doğanın kendisinden yararlanarak bitki, orman, hayvan, balık ve bunların ürünlerinin yetiştirilmesi, avlanması, taşınması, v.b. faaliyetler tarımsal faaliyet sayılır. Yıllık hasılaları, yasanın koyduğu sınırı aşan çiftçiler, gerçek kazanç usulüne (tarımsal işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esası) göre vergilendirilirler. Bu kazanç sınırını aşmayan çiftçiler ise götürü gider usulüne göre vergiye tabidirler. Yani bu durumda safi kazanç, mükellefin beyan edececeği gelirden götürü olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesiyle belirlenir (GVK, m. 54).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.