Yargı denetimine tabi olmayan durumlar ve idari işlemler Nedir? Yargı denetimine tabi olmayan durumlar ve idari işlemler Ne demek? – Bilgi Anahtari

Yargı denetimine tabi olmayan durumlar ve idari işlemler nelerdir?

1. Cumhurbaşkanının resen(tek başına) yapmış olduğu işlemler,

2. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları (meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışında),

3. Yüksek Askeri Şüra kararları (terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişk kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.),

4. Silahlı kuvvetlerde verilen her türlü disiplim cezaları,

5. Milletlerarası antlaşmalar,

6. İnkılap kanunları,

7. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri,

8. Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri,

9. Yüksek Seçim Kurulu kararları,

10. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları,

11. Yüksek Hakem Kurulu kararları

2010 anayasa değişikliği ile memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.