Wcm Nedir? Wcm Ne demek? – Bilgi Anahtari

WCM nedir?

WCM, (World Class Manufacturing) Türkçe, Dünya  Sınıfında Üretim anlamına gelmektedir.

Fiat Auto ‘nun da içinde yer aldığı 6 uluslararası  şirketin performanslarını ve standardlarını dünya sınıfı düzeyine yükseltmeyi hedef alarak önde gelen Avrupalı ve Japon uzmanların işbirliği sonucunda tanımladıkları ve evrimsel bir bakış açısı ile tüm fabrikanın kalite, bakım,maliyet yönetimi ve lojistik vb. süreçlerini kapsayan bir üretim sistemidir.

Yalın üretim, çok kısa bir ifadeyle; üretimde değerle israfın birbirinden ayırt edilmesi, israfın azaltılması, mümkünse yok edilmesi ve bu şekilde de değerin ön plana çıkartılmasıdır. Yalın üretim sistemleri içerisinde Dünya Klasında Üretim Sistemi ( World Class Manufacturing (WCM) ) ise 1990 ların başında literatürdeki yerini almaya başlamıştır.

WCM farklı zamanların farklı ihtiyaçlarından gelişen metodlara bütünsel bir bakış getirmiştir. WCM in temel yapısını ve amaçlarını anlatan Şekil 1.2. ye baktığımız zaman; iş güvenliği ve israf-kayıp analizinin bütün çalışmaların temeli olduğunu görürüz.

İsraf ve kayıp analizi önceliklerin belirlenmesi için gerekli veri akışını sağlar. İsraflar ve kayıplar maliyetlendirilir, kayıpların birbiriyle ilişkisi belirlenir ve bu sayede enerjinin doğru noktalara sarfedilmesi sağlanır. Hazırlık çalışmaları Ocak 2008 tarihinde başlatılmış olmakla birlikte, Automotive Lighting Grubunda Mako , 4 Mart 2008 tarihinde Kick-Off (başlama vuruşu) toplantısıyla resmi olarak programın başlatıldığı 3. fabrika olmuştur.

WCM’ de alanlar

Hangi alanlarda hangi kayıpların yoğunlaştığını saptayıp “model alanlar” seçildikten sonra bu alanlarda o alanların tüm çalışanları ile birlikte çalışmaları yürütecek Pillar Teams – Alan Takımları ve Pillar Leaders – Alan Liderleri seçilirler.

WCM, 10 adet Teknik Alan, 10 Adet yönetsel alan öngörmektedir. Teknik alanlar’daki başarı düzeyi dolaylı olarak yönetsel alanlarıdaki başarı düzeyinden etkilenmektedir.

WCM sistemleri, üretimi dünya standardına çıkartmak ve bu standardı korumak ve sıfır israf standardını sağlamak amacıyla, detaylı ölçüm ve raporlamalar yapar. Sadece fire ve kayıp verilerinin raporlanmasından farklı olarak, takip eden benzer hataların izlenmesi ve bu hatalar arasındaki korelasyonun kurulabilmesi yönünde sürekli olarak sistemleri izler, puanlar ve hedefler ile karşılaştırmalar yapar.

Üretim, dağıtım, güvenlik, kalite kontrol, yönetim, bakım, eğitim, insan kaynakları vb. şirket içi faaliyetler hakkında performans analizlerinin yapılabilmesini, olası kayıpların zaman ve para olarak hesaplanabilmesini, bu analizlerin geçmiş veriler ile karşılaştırılabilmesini sağlar.

WCM’in odaklandığı konular

Q: Kalite Üretim kalitesini Dünya Çapında en iyi seviyeye ulaştırmak
C: Maliyet İsraf -Kayıpları azaltarak geçiş maliyetini azaltmak ve verimliliği arttırmak
D: Teslimat Müşteri beklentilerini karşılamak için teslimat akış süresini azaltmak
S: İş Güvenliği İş kazalarını sıfırlamak

1. Hangi problemin adreslendirileceğinin tanımlanması
2. Nerede olduğunun belirlenmesi
3. Önceliklendirilmesi
4. Analiz edilmesi ve Doğru Metodun belirlenmesi
5. Gereken maliyetin Ne kadar olduğunun belirlenmesi
6. Çözümün titizlikle uygulanması
7. Sonucun hedef ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. “Devamlı gelişim” ile ilgili bir kültür değişimidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir