Verimlilik Nedir? Verimlilik Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “verimlilik” ne demek?

1. Verimli olma durumu.
2. Doğru işlerin, doğru biçimde yapılması durumu.

Verimlilik kelimesinin ingilizcesi

n. fecundity, fertility, fruitfulness, productivity, prolificacy, prolificness

Verimlilik ne demek? (Ekonomi)

(Productivity) Emek, sermaye veya toprak gibi üretimde kullanılan bir birim girdi başına üretilen mal veya hizmet miktarını ifade eder. Uygulamada verimlilik, üretim miktarının (output’un), verimliliği bulunmak istenen girdi miktarına bölünmesiyle elde edilir ve o input’un ismiyle belirtilir: Emeğin, sermayenin ya da toprağın verimliliği, gibi. Kullanılan faktör başına üretim miktarını artıran her türlü gelişme verimliliği de artırmış olur. Bu gelişmelerin başında daha etkin makine – donatını ve üretim yöntemleri kullanmak gibi teknolojik ilerleme yer alır. İşgücünün eğitim ve öğretimine yönelik programlar ve daha gelişmiş yönetim usullerinin kullanılması da bunlar arasında yer alır. En yaygın kullanılan verimlilik kavramı, output’ un, çalışma saatlerine bölünmesiyle elde edilen işgücü verimliliği tanımıdır. Ancak belirtmek gerekir ki bu verimlilik sadece iş gücünün üretime katkısından oluşmamaktadır. Daha etkin makinalarla çalışan bir insan daha fazla üretim yapar. O bakımdan firmalar, endüstriler veya ülkeler arasında verimlilik karşılaştırmaları yaparken, sermaye donatımındaki farklılıkları dikkate almak gerekir. Farklı teknolojik koşullar ve girdi fiyatları, girdi verimliliklerinin de farklı çıkmasına neden olabilir. Örneğin Türkiye’de emeğin bol ve ucuz olması nedeniydiyelim ki tarım sektöründeki verimlilik Kanada gibi emeğin kıt, sermayenin bol olduğu ülkelerden daha düşük bulunacaktır. Çünkü Türkiye’de emek – yoğun yöntemlerle üretilen mallar, öteki ülkede sermaye – yoğun yöntemlerle üretilecektir. Aynı sorun endüstriler arasındaki verimlilik karşılaştırmalarında da vardır. Diyelim ki demir çelik endüstrilerinde teknolojinin gereği olarak daha fazla sermaye kullanılması dolayısıyla emek verimliliği, bir emek – yoğun sektör durumunda olan dokuma sanayimden daha yüksek çıkacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.