Veri tabanını planlama ve tasarlama Nedir? Veri tabanını planlama ve tasarlama Ne demek? – Bilgi Anahtari

Veri tabanını planlama ve tasarlama

İyi bir veri tabanı hazırlamak için tasarlamaya geçmeden önce planlamanın yapılması gerekir. Veri tabanında kullanılacak alan isimleri, veri türleri, alan boyutları, giriş maskeleri gibi pek çok konunun netleştirilmesi gerekir. Kullanılacak veriye ait veri türü belirlenmeli ve verinin niteliğine göre alan boyutu iyi ayarlanmalıdır. Alan boyutu ne gerektiğinden az ne de fazla olmalıdır. Eğer alan boyutları iyi ayarlanmazsa veri tabanı hantal bir yapıda olur. Alan adları ve veri türleri tablolarda belirlenir. Tablolarda veri girişi yapılabileceği gibi kullanılacak işleme göre farklı veri tabanı bileşenleri de kullanılabilir.

Tablo tasarlanırken farklı veri türleri vardır. Bunlar;

1. Metin: Alfabetik ve sayısal türde her türlü bilgi veya işlem gerektirmeyen bilgilerin girilebildiği alan türüdür. Bu alan maksimum 255 karakter bilgi alır.

2. Not: Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa not türü seçilebilir. Bu tür alanlara 65535 karaktere kadar bilgi girilebilir.

3. Sayı: Üzerinde işlem yapılabilecek verilerin girilebileceği alan türüdür. Alan boyutunu belirlerken farklı boyutta sayı türleri vardır, bunlar:

a. Bayt: 0 ile 255 arasında değer alabilir. 1 Bayt yer tutar.

b. Tamsayı: -32768 ile 32767 arasında değer alabilir. 2 Bayt yer tutar.

c. Uzun tamsayı: -2 147 483 648 ile 2 147 483 647 arasında değer alabilir. 4 Bayt yer tutar.

d. Tek ve Çift: Çok büyük sayılar ve ondalık kesirler için kullanılır. 15 basamak sayıyı tutar, üstüne ise 10 üssü olarak yazar. 4-8 Bayt yer tutar.

e. Ondalık Sayı: 28 basamağa kadar sayı tutar. 12 Bayt yer tutar.

4. Tarih /Saat: Tarih ve saat türündeki bilgilerin girilmesi için kullanılır.

5. Para birimi: Parasal değerler için tanımlanır. Bu alanda 15 basamak tamsayı, virgülden sonra da 4 basamak bilgi tutabilir.

6. Otomatik sayı: Bu bilgi alandaki sayı değeri girilen her yeni kaydın numarası otomatik olarak tutulur.

7. Evet/Hayır: Bu bilgi alanı iki sonuçlu bilgiler için kullanılır. Evet/Hayır, Açık/Kapalı, Doğru/Yanlış gibi veriler tutulur.

8. Köprü : İnternet adresi gibi bir yere bağlantı kurmak için bu veri türü kullanılır. Bu alana girilen veriye tıklanırsa yazılı olan İnternet adresine bağlantı kurulur.

9. OLE nesnesi: Resim, ses, film gibi nesnelerin veri tabanına eklenmesini sağlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.