Uzmanlaşma Nedir? Uzmanlaşma Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “uzmanlaşma” ne demek?

1. Uzman durumuna gelme.

Uzmanlaşma kelimesinin ingilizcesi

n. specialization

Uzmanlaşma ne demek? (Ekonomi)

(Specialization) Farklı malların veya bir malın çeşitli parçalarının farklı kişi, bölge veya uluslar tarafından üretilmesi, böylece üretimde işbölümü sağlanması, verimliliğin yükselmesi, maliyetlerin düşmesi durumu. iş bölümü bir ülke içinde olabilir. Terzilik, ayakkabıcılık, tarımsal üretim, v.s. gibi farklı işlerin ayrı ayrı meslek mensuplarınca yapılması buna örnektir. Ayrıca bölgeler düzeyinde de uzmanlaşma görülebilir. Örneğin bir bölgenin daha çok tarımsal üretimle uğraşması, diğerinin sanayide yoğunlaşması gibi. Nihayet uzmanlaşmanın önemli bir yönü de ülkeler arasındaki uzmanlaşmadır. Uluslararası İktisat Bilimi ülkeler arası uzmanlaşmanın yararları üzerine kurulmuştur. Burada her ülkenin, üretiminde başkalarından üstün olduğu (daha ucuza üretebildiği) malların üretiminde yoğunlaşması ve bu malları ihraç ederek başkalarının daha verimli biçimde üretebildiği malları ithal etmesi durumu söz konusudur. Uzmanlaşma, ister bireysel, ister bölgesel, isterse de uluslararası düzeyde olsun, üretimde verimliliği artıran en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü bu sayede herkes üretiminde en yetenekli veya beceri sahibi olduğu ya da üretim koşulları en uygun bulunan mallara yönelir. Ayrıca, yalnızca belirli parçaların üretilmesi bu alanda bilgi ve becerilerin kazanılmasına, deneyimin artmasına, teknolojinin ilerlemesine ve üretim hacminin genişlemesi nedeniyle ölçek ekonomilerinden yararlanılmasına, yol açar. Ancak uzmanlaşmanın ilerlemesi yeterli büyüklükte bir piyasanın varlığını gerektirir. Çünkü uzmanlaşma her şeyden önce üretimde karşılıklı bağımlılık demektir. Üretilen mallara yeterli bir piyasanın bulunmaması bu olanağı sınırlandırır. Özellikle küçük ülkeler için piyasa darlığı önemli bir sorun oluşturur. Bununla birlikte, ülkeler dış ticarete açılmak suretiyle bu sorunu çözümleye bilirler. Burada üretimin amacı yalnızca iç piyasanın değil, bütün dış piyasaların ihtiyacını karşılamaktır. Bu da uzmanlaşmanın avantajlarından o derece geniş olarak yararlanılması demektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.