Uyum Nedir? Uyum Ne demek? – Bilgi Anahtari

Uyum nedir?

Bir dilbilgisi ve edebiyat deyimidir. Bir eserin tümünün parçaları arasındaki uygunluğu belirtir. Özellikle dil ustaları, eserlerinde bu uyumu sağlayabilmişlerdir. Şiir kadar, nesirde de kullanılmıştır.

Ayrıca, canlıların beslenme, üreme, düşmanları, eşi ve yavruları ile oluşturduğu yaşam alanındaki avantajlı konumuna verilen isimdir. Biyolojik açıdan genetik değişmeler, evrim sürecinde değişkenlik, uyum ve açıklama olarak üç önemli etkenin birlikte işlemesiyle oluşur.

Bu üç etken bir bireyde ne kadar güçlüyse çevreye uyumu daha kolay gerçekleşir ve soyunun sürekliliğini sağlar. Böylece doğal ayıklanma sürecinde genetik yapıları da korunur. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumları evrim basamakları içinde çok büyük zaman dilimleri içinde gerçekleşir. Uyum kavramı en çok Lamarkçılık ve Darvincilikle önem taşır.

İletişimde uyum; özellikle iş dünyasında insanlar arası iletişimde uyum çok önemlidir. Her gün belki onlarca belki de yüzlerce insan ile iletişime giriyor ve iş münasebetinde bulunuyoruz. Daha başarılı olabilmemiz hiç şüphesi insanlar arası kullandığımız iletişimde daha uyumlu olmamızda yatıyor.

İnsanlar ile uyumlu iletişim sağlamak için onları sevmenize gerek yoktur, ancak uyum sağlamak açıp kapatabileceğiniz bir düğmede yoktur. İletişimin ilk kuralı olarak siz konuşmaya başlamadan önce insanların sizinle ahenk içinde olmasını beklersiniz. Uyum aslında iki yönlü olarak harmonize hale gelmektir. Uyum sağlandığı zaman iki insan birbirinden ne kadar farklı olursa olsun birbirlerini dinleyeceklerdir.

Elbette size benzer insanlar ile birlikte olmak isteyecek onlarla beraber çalışmak isteyeceksiniz, ancak dünyanın geri kalanı farklı becerilere, bilgilere, eğitime ve hatta fikirlere sahip insanlar ile dolu, ve bu insanlar ne yazık ki sizinle aynı fikirde ya da düşüncede değil. Uyumlu olursanız hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda başarılı olmanız garantidir, bunun nedeni farklılıkları algılayıp onlarla birlikte çalışma yetisine sahip olmaktır.

Ekonomik ve sosyal uyum nedir?

Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası, Avrupa Birliği sınırları içinde yer alan ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir dayanışma politikasıdır. Söz konusu Politika, Avrupa Para Birliği ve Tek Pazar Politikasından sonra Birliğin üçüncü temel taşıdır.

Bölgesel farklılıklarla mücadele etmek ve daha az avantaja sahip bölgelere rekabet gücü kazandırmak, Avrupa Birliği’nin öne çıkan hedefleri arasında yer almaktadır. Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası da bu hedef doğrultusunda, bölge yapısından kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırarak, dengeli bir kalkınma aracılığıyla fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Birliği, Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası'nın hedefine ulaşması için, Yapısal fonlar adı altında bir mali destek programı geliştirmiştir. Bu program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu olmak üzere üç ana mali destek çerçevesinde uygulanmaktadır. Söz konusu Yapısal Fonlar ile Avrupa Birliği içinde zengin bölgelere göre daha az gelişmiş veya endüstriyel olarak geride kalmış olan bölgelere kalkınma desteği sağlanmaktadır.

Sözlükte “uyum” ne demek?

1. Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk.
2. Bir cismin görüntüsünü tam ağtabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
3. Bir sözcükte ünlülerin ya da ünsüzlerin birbirlerini etkileyerek benzeşmeleri.

Cümle içinde kullanımı

Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı.
– N. Araz

Uyum kelimesinin ingilizcesi

adj. unison
n. congruity, consistence, harmony, concordance, accordance, conformity, concord, accord, symphony, accommodation, balance, chime, coherence, coherency, concert, concinnity, congruence, consecution, consistency, consonance, keeping, proportion

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.