Ülke Nedir? Ülke Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ülke nedir?

Bir devletin hakimiyet alanı. Devletin varlığını muhafaza edebilmesi ve milletlerarası şahsiyetinin olması için bir ülkeye sahip olması gerekir. Burada o devlete ait vatandaşlar yaşar ve sınırları belirlidir. Bir devletin ülkesi sınırlar içindeki kara, deniz ve hava alanını içine alır. Sınırlandırılmış ülke topraklarında devletin hakimiyeti toprak altında olduğu gibi havada da olduğu kabul edilir. Devletin kendi ülkesi topraklarında istediği gibi maden, petrol araştırması, kuyu ve sığınaklar açmak yetkisi vardır. Yalnız hava sahasında bütün ülkelerin faydalanmaları gereken uzay sınırlarının nereden başladığı kesin belli değildir. Uçağın çıkabileceği en son yükseklik, devletin güvenliğiyle ilgili yükseklik, atmosfer tabakasının bilfiil sona erdiği nokta bu sınır için öne sürülmüşse de, bugün için kesin birşey kabul edilmemiştir.

Bir devletin ülkesini genişletmesi alüvyonların denizi doldurması, volkanik faaliyetlerde olduğu gibi jeolojik olaylarla, başka bir devletle anlaşarak, devlet veya devletlerden anlaşma, hibe, satın alma veya karşılıklı arazi mübadelesi şeklinde olabildiği gibi anlaşmalar dışında bir devletin ülkesini elde etme, fetih yoluyla da olur. Günümüzde fetih, devletler arasında meşru kabul edilmese de fiili olarak yaşanmaktadır. Kuvvetli olan, dünya devletlerinin söz geçiremediği devletler, yirminci yüzyılda da istila yoluyla ülkelerine yeni topraklar katmaktadırlar.

Sözlükte “ülke” ne demek?

1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket; vatan.
2. Devlet.
3. Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge.

Cümle içinde kullanımı

Üçüncü dünya ülkeleri.
Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi.
– F. R. Atay

Ülke kelimesinin ingilizcesi

[Ulk (der) ] n. trick, joke, jest, prank, playful act
n. country, domain, territory, land, realm, clime, soil

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.