Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri Nedir? Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri Ne demek? – Bilgi Anahtari

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Kuzey yarımkürede, avrupa ve asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülkedir. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu Yarımadasında, kalanı ise balkan Yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve eğe denizi ile çevrilidir.

Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir.

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri şunladır;

1. Nufüsun Yaş Durumu

2. Nüfusun Cinsiyet Durumu

3. Nüfusun İş Durumu

4. Nüfusun Eğitim Durumu

5. Nüfusun Kırsal ve Kentsel Yerleşme Durumu

Nufüsun yaş durumu

0 – 14 yaş arası grup genç nüfustur, bakıma muhtaçtır. 15 – 64 yai arası nüfus çalışan nüfustur, ücreticidir. 65 yaş ve üzeri nüfus yaşlı nüfustur. Bir ülkede genç nüfus yaşlı nüfustan fazla ise o ülke gelişmemiştir.

Nüfusun cinsiyet durumu

Nüfusun cinsiyet oranları savaş, göç ve askeri birliklerin varlığı faktörlerine bağlı olarak değişim gösterir. Ülkemizde fazla göç veren kırsal kesimlerde kadın nüfus, göç alan şehirlerde ise erkek nüfus fazladır.

Nüfusun iş durumu

15 – 64 yaş arasındaki nüfus, çalışma çağındaki (aktif) nüfustur. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus fazla, tarımda çalışan nüfus daha azdır. Türkiye'de tarım sektöründe çalışan nüfus gelişmişi ülkelere göre daha fazladır.

Nüfusun eğitim durumu

Gelişmiş ülkelerde nüfusun eğitim düzeyi yüksektir. Türkiye'de okuryazar oranı 2008 yılı verilerine göre %88'dir.

Nüfusun kırsal ve kentsel yerleşme durumu

Gelişmiş ülkelerde kentleşme oranı yüksek olduğu için kentsel nüfü oranı fazla, kırsal nüfus oranı düşüktür. Türkiye'nin şehirleşe oranı %65'tir. Türkiye'de kırsal nüfus oranı en fazla Karadeniz en az Marmara Bölgesin'dedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir