Tüketici kredisi Nedir? Tüketici kredisi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tüketici kredisi nedir? (Ekonomi)

Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir. İhtiyaç mallarının bugün satınalmmasma, bunların karşılığı olan ödemelerin ise gelecekte ve yarınki gelirlerle yapılmasına olanak verir. Veresiye satış, taksitli satış ve bankaların verdikleri tüketici kredileri belli başlı şekilleridir. Veresiye satışlarda örneğin, bir mağaza veya dükkan sahibi müşterisine hesap açar ve aylığını aldığında borç tahsil edilir. Taksitli satışlarda, genellikle bir borç senedine bağlı olarak kredi açılır ve öngörülen bir plan çerçevesinde, çoğu kez faizi ile birlikte kredi geri ödenir.

Bankalar ise müşterilerinin gelir ve servet durumlarını dikkate alarak tüketim kredisi açarlar. Bunun için çoğunlukla aylık olarak bir faiz tahakkuk ettirilir. Geri ödeme, öngörülen aralıklarla taksit taksit yapılır. Tüketici kredileri ekonomide perakende satışları artırarak toplam talebi yükseltmede önemli derecede etkili olabilirler. Bir işsizlik durumunda böyle bir gelişme reel milli gelir ve istihdamı artırırken, ekonomide talep fazlası bulunan dönemlerde bu uygulamalar enflasyonun daha da şiddetlenmesine katkıda bulunabilir. TÜKETİCİ RANTI (Consumer surplus) Bir tüketicinin belli bir mala fiilen ödediği fiyat ile ona ödemeye razı olabileceği en yüksek fiyat arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Tüketici rantı kavramı Ekonomi’ye Alfred Marshall tarafından kazandırılmıştır. Ancak bu fikir daha önceleri Fransız mühendis J. Dupuit tarafından kamu hizmetlerinin fiyatlandırılmasma ilişkin analizlerde uygulanmıştı.

Tüketici rantı, azalan marjinal fayda prensibinin bir sonucudur. Bu prensibe göre bir maldan tüketilen miktarlar arttıkça her ilave birimden sağlanan fayda giderek azalır. Marjinal faydadaki bu azalma eğilimine bağlı olarak tüketicinin malın 1. birimine en fazla 10 TL., 2. birimine 9 TL., 3. birimine de 8 TL. vermeye razı olabileceğini varsayalım. Malı almamaktansa ödemeye razı olacağı bu fiyatlar, marjinal faydanın bir göstergesi olarak düşünülebilir. Buna göre eğer malın piyasadaki fiyatı 8 TL. ise ve bu şahıs üç birim mal almışsa bu üç birim malın kendisine sağlayacağı değer (fayda) 10+9 + 8 = 27 TL. dir. Oysa piyasada geçerli olan fiyat daha düşük olduğu için bunlara fiilen ödediği para 24 TL. dir. Dolayısıyla aradaki fark olan 3 TL. lik değer için herhangi bir ödeme yapmamış olmaktadır. işte bu fark onun sağlamış olduğu rant’tır. Son birime ödenen paranın ona verilen değere eşit olması, daha önceki birimlerin ise fiyattan daha büyük değerler ifade etmesi, tüketici rantının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.