Tröst Nedir? Tröst Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tröst nedir?

Bir ekonomide serbest ticareti sınırlamak veya ortadan kaldırmak gayesiyle piyasaya hakim olmak düşüncesiyle meydana getirilen işletmeler arası birleşmeler. Tröst aynı sanayi dalında çalışan işletmelerin yatay birleşmeleridir. Aynı mal üretimini gerçekleştiren çeşitli işletmeler birbiriyle anlaşarak ve sermayelerini birleştirerek tröst meydana getirirler. Kartelle tröstün tek farkı kartellerin anlaşmayla meydana getirilmesindedir. Halbuki tröstlerde işletmeler iktisadi ve hukuki bakımdan kaynaşmış bulunmaktadır. Tröst meydana getirilmesi için; şirketlerin tek bir şirket haline dönüşmesi; füzyon, kontrol şirketi (holding) olması gibi çeşitli yollara başvurulmaktadır.

Sözlükte “tröst” ne demek?

1. Aynı alanda iş yapan çeşitli şirketlerin hisse senetlerinin, bir denetim örgütüne teslim edilmesi ve yönetimin bu örgütü yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü şirketler birliği.

Tröst kelimesinin ingilizcesi

[Trost (der) ] n. consolation, comfort, comforting words, words which make someone feel better
v. comfort, console, relieve, soothe
n. trust, pool, ring
Köken: İngilizce

Tröst ne demek? (Ekonomi)

(Trust) Firmaların tek bir yönetim altında birleşmeleri durumudur. Kartellere benzetilebilirler. Fakat birleşen firmaların tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve karteller gibi geçici olmamaları, onları kartellerden ayırır. Tröstler piyasayı denetim altına alan dev kuruluşlardır. Şirketler arası birleşmeler dikey veya yatay yönde olabilir. Kartellerin beşiği Almanya, tröstlerin beşiği de ABD’dir. tik kez XIX. asırda Rockefeller tarafından petrol şirketlerine uygulanmış ve çok sayıda şirket tek bir yönetim altında toplanarak dev birlikler oluşturulmuştur. Holdingler de tröstleşmeye olanak veren uygulamalardır. Çünkü holdingler, başka şirketlerin hisse senetlerini portföyünde toplayarak bunları denetimi altına alan kuruluşlardır. Bunun gibi, fusion ve merger adı verilen birleşmeler de tröstleşmeye yol açabilirler. Tröstler piyasayı denetim altına alan ve serbest rekabeti kısıtlayan kuruluşlar oldukları için, çoğu ülkelerde tüketiciyi sömürücü kuruluşlar olarak düşünülmüş ve bunlara karşı yasal önlemlerin alınması kabul edilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.