Trampa Nedir? Trampa Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “trampa” ne demek?

1. Para aracılığı olmaksızın bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas.

Trampa kelimesinin ingilizcesi

[trampa (f) ] n. trap, snare; trickery, cheating; trapdoor; pitfall; debt; graft
n. snare, trap; trickery, deceiving
n. exchange, barter, swop, swap, truck
Köken: İtalyanca

Trampa ne demek? (Ekonomi)

(Barter) İtalyanca "traambo" kelimesinden gelir. Malın malla değişimi şeklinde yani para kullanılmadan yapılan satışlardır. En eski ve ilkel toplumlarda uygulanan bir değişim (mübadele) şeklidir. Trampaya girişen taraflardan herbiri vermeyi arzuladığı mal bakımından satıcı, almak istediği mal bakımından da alıcıdır. Diğer bir deyişle, iki taraf da aynı zamanda bir alıcı ve satıcıdırlar. Mal sayısının çok fazla ve alış veriş sayısının yoğun olduğu bir ekonomide piyasa düzeninin trampa ile yürütülmesi olanak dışıdır. Trampa yoluyla ticaret pek çok engellerle karşı karşıyadır. Çoğu kez bir tarafın, vermek istediği mal karşılığında kendisine teklif edilen mala ihtiyacı olmayabilir. Bu ise ticareti gereksiz yere dolambaçlı yollara sürükler. Tarafların ellerinde birbirlerinin istedikleri mallar olsa bile bu malların bölünmezliği dolayısıyla, bir tarafın vereceği miktar ile karşı tarafın vereceği miktarı denkleştirmek mümkün olmayabilir. Günümüzde trampa ancak pazarla ilişkileri zayıf bazı ufak yerleşim birimlerinde görülebilir. Ancak bu tür ticaretin uluslararası ticarette uygulanan önemli bir örneği vardır. Bu da döviz kullanılmadan malın malla değişimi esasına dayanan takas ve bunun biraz daha gelişmiş şekli olan kliringdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.