Trablusgarp Nedir? Trablusgarp Ne demek? – Bilgi Anahtari

Trablusgarp nedir?

Kuzey Afrika şehirlerinden. Arapların Tarabulus al-Garb dedikleri Osmanlı vilayetlerindendir. Trablusgarb’a İtalyanlar Tripoli derler. Bugün Libya şehirlerinden olup, Bingazi ile Trablus arasındadır. Tarihte, Fenike ve Kartacalıların kolonisi olan şehir, Vandalların ve Bizanslıların hakimiyetinden sonra Müslümanlara geçti. Trablusgarp, hazret-i Ömer (hilafeti 634-644) zamanında 643’te İslam ordularınca

fethedildi. Emevi (661-750), Abbasi (750-1516), Osmanlı (1516-1924) halifeliği devrinde Ağlebi, Ubaydi, Muvahhidin, Hafsi, Berberi Beni Said, Merini’lerden sonra 1551’de Osmanlı hanedanı hakimiyetine geçti. Bölgede Osmanlıya tabi garp Ocakları kuruldu.

Osmanlılar zamanında bölge huzur ve emniyet içinde yaşayıp, refah seviyesi yükseldi. 1911-1912’de Osmanlılarla İtalyanlar arasında Trablusgarp Harbi çıktı (Bkz. Trablusgarp Harbi). Osmanlı-İtalyan antlaşmalarından Uşi Antlaşmasıyla Trablusgarp’ta Osmanlı padişahının Naib-üs-Sultanı olarak şeyh Seyyid Ahmed Şerif Senusi tayin edilmesiyle, Senusi Hanedanı kuruldu. Senusiler Hanedanı 1969’da Askeri darbeyle yıkılınca, yerini önce Libya Cumhuriyeti, sonra da Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi aldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.