Tkp Nedir? Tkp Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tkp nedir?

Tkp bir siyasi parti ismidir. Tam açılımı “Türkiye Komünist Partisi”dir. Komünizm, komünistlik veya ortakçılık, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Tkp ne zaman kurulmuştur?

10 Eylül 1920 yılında kurulmuştur.

Tkp'nin kurucusu kimdir?

Tkp'nin kurucusu “Mustafa Suphi” dir.

Komünizm'in amacı nedir?

Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır.

Tkp'nin özellikleri

1. Siyasi pozisyon olarak “Sol” da yer alan bir partidir.

2. Merkezi Ankara’dadır.

3. Simgesi TKP’dir.

4. Amblemi daire biçiminde kırmızı zemin üzerine iç içe geçmiş sarı ÇARK ÇEKİÇ, sarı YILDIZ, üstte yarım daireyi çerçeveleyecek şekilde Türkiye Komünist Partisi ibaresi ve altta TKP kısaltmasıdır.

5. Parti Kongresi, partinin en yüksek siyasal ve örgütsel karar organıdır.

Tkp parti kongresi

Parti Kongresi üç (3) yılda bir toplanır. Kongre, partinin en yüksek siyasal ve örgütsel karar organıdır. Parti program ve tüzüğünü değiştirmeye yetkili tek organdır. Parti Genel Başkanı’nı, Merkez Komitesi’ni (MK) ve Merkez Disiplin Kurulu’nu (MDK) seçer.

Parti Kongresi MK kararıyla zamanından önce toplanabilir. Parti Kongresi’nin yer ve tarihi MK tarafından saptanarak iki ay öncesinde parti örgütünde duyurulur.

Parti Kongresi, ilan edilen toplantı yer ve saatinde delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanmazsa, önceden belirlenmiş ikinci bir yer, gün ve saatte bu kez delege çoğunluğu aranmaksızın mevcut delegelerle toplanır.

Parti Kongresi’nin il kongrelerinde seçilecek olan delegelerinin sayısına esas olacak oranlar MK tarafından karara bağlanır. MK üyeleri, MDK üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili milletvekili ve bakanlar Parti Kongresi doğal delegeleridir. Doğal delegeler il kongrelerinde Parti Kongre delegesi seçilemez. Parti Kongre öncesinde partinin siyasal ve örgütsel hedefleri konusunda yürütülecek çalışma ve tartışmalar MK tarafından yayınlanacak genelgelerle belirlenir.

Dış bağlantılar

Tkp resmi internet sayfası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.