Tevzi Nedir? Tevzi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tevzi nedir?

Tevzi dağıtım demektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin davanın açılmasına ilişkin 36’ıncı maddesine göre, “Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir.”

Ön büro, davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan ve tüm hukuk mahkemelerine hizmet veren yazı işleri birimidir (HMKY m.4/k).

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında gündeme getirilmiş ve bir kısım pilot adliyelerde uygulamaya konulmuştur. Türkiye genelindeki adli yargı mahkemelerinde, davaların açılmasından, hüküm verilmesine kadar yapılan tüm işlemler ile itiraz veya temyiz amacıyla dosyaların üst mahkemelere gönderilmesi UYAP bilişim sistemi üzerinden kayıt yapılmak suretiyle yürütülmektedir.

Bu nedenle fiziksel ortamda ibraz edilen dava dilekçesi ve ekindeki tüm belgeler tevzi memuru tarafından derhal bilgisayar tarayıcısı vasıtasıyla UYAP sistemine aktarılarak kaydı yapılır. Tevzi memuru, dava dilekçesini ayrıntılı biçimde okuyarak, davacı, davalı, dava türü, dava esas değeri, mahkeme türü ve delil bilgilerini UYAP tevzi ekranına yazmak suretiyle tevzi kayıt işlemini tamamlar.

Sistem kayıt işlemine tevzi numarası verir. Dava harç ve masraf bilgilerini hesaplayarak “Harçlandırma Formu” hazırlar. Tevzi memuru, harçlandırma formunun bir suretini, tevzi formununda belirtilen harçları ve avans tutarını vezneye yatırması için başvuru sahibine (davacı) verir.

Başvuru sahibi, dava harca tabi ise harç ve gider avansını, harca tabi değilse gider avansını vezneye yatırır. Vezne görevlisi tevzi formunda gösterilen harç ve avans tutarını alarak tahsilat bilgilerini UYAP vezne ekranına kaydeder ve UYAP sisteminden aldığı “Sayman Mutemet Alındı” makbuzunun bir suretini parayı yatırana tevdi eder.

Sözlükte “tevzi” ne demek?

1. Dağıtma, üleştirme.

Tevzi kelimesinin ingilizcesi

distribution, dispensation
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.