Tesçil Nedir? Tesçil Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tesçil nedir? (Ekonomi)

(Registration) Sicile geçirme, sicile yazım, kütüğe kayıt anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. özel Hukuk’ta belirli hakların, yasal durum veya olanakların ortaya çıkması yasada belirtilen sicillere kayıt düşülmesi gerekir. Örneğin ticaret ortaklıkları, dernekler ve tacirlerin kendi sicillerine işlenmeleri yasa gereğidir. Tesçil, özellikle gayri menkul mallar üzerindeki ayni haklar bakımından önemlidir. Çünkü (a) gayri menkul üzerinde bir hakkın doğmasının zorunlu koşulu olabilir, örneğin mülkiyetin kazanılması (iktisabı), irtifak haklarının ve rehin hakkının kurulması gibi, (b) Gayri menkuller üzerindeki mülkiyet hakkının devrini sınırlandırıcı rol oynayabilir. Sözleşmeden doğan şuf’a, iştira ve vefa haklan ya da kira ve gelir sözleşmeleri bu- « na örnektir, (c) Ayni haklardan ol- . mayan diğer hakların korunmasına yarayabilir. Örneğin patent hakkının tesçili gibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.