Tefe tüfe Nedir? Tefe tüfe Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tefe nedir?

Tüketici fiyat indeksi anlamına gelmektedir ve Türkiye’de neredeyse mal ve hizmet harcamalarının tamamını kapsamaktadır.

Neleri kapsar?

Yiyecek, içecek, giyim, kültür, seyahat gibi bütün mal ve hizmet harcamalarını içermektedir. tüketici endeksleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay aylık olarak ayın 25’ine kadar olan kısmı toplanır ve ayın 25’in sonrası olarak yayınlanır. Bu yayınlanan indekslerde aylık olarak toplanıp bir yıllık indeksleri oluştururlar.

Üfe nedir?

Üfe üretici fiyat endeks’i anlamına gelir. üfe dört guruptan oluşmaktadır.

İmalat

Madencilik

Enerji

Tarım

Üretici fiyat endexleri bu sektörlerden alınan ortalama aylık fiyat endexleri her ayın 25’ine kadar alınır ve toplanan fiyatlar daha sonraki ay için endex olarak yayınlanır. Bu grup arasında tarım ve imalat sektörü en büyük sektörler olarak görülmektedir. Üretici fiyat endeksinin hazırlanmasında imalat sektörü yaklaşık %72, tarım sektörü yaklaşık %22 oranında etkilidir.

Özel ve kamu kesimi imalat sektöründe fiyatların oluşmasında en büyük etkendir. ÜFE , Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye içerisinde beş bölge üzerinden her ayın 25’ine kadar toplanır ve oluşan endeksler ticaret odaları ve çeşitli yayın organları tarafından kamuoyuna duyrulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.