Tebligat Nedir? Tebligat Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tebligat nedir?

Tebligat resmi kurumlar tarafından gönderilen kağıttır. Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya İcra Dairelerinden size gelen her “kağıt” resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek için gönderilmiştir. Bu kurumlar tarafından gönderilen kağıda da “Tebligat” adı verilir.

Gelen kağıdın üzerini dikkatle okursanız gereken tüm bilgilerin yazılı olduğunu görürsünüz. Elinizde tebligat ile adliyeye gittiğinizde buna ilişkin dosyayı bulduğunuzda her türlü bilgiyi alırsınız. Adliyeden gelen her yazının resmi bir iş sebebiyle gönderildiğini ve büyük ihtimalle süreli olduğunu unutmamalısınız.

Tebligat size bir hukuki işin haber verilmesi için gönderilmiştir. Devlet sizin aleyhinize veya lehinize olabilecek bir iş hakkında sizin ifadenize veya yardımınıza ihtiyaç duyulduğunda size haber vermekte ve sizin kendi hakkınızı savunmanızı veya bilgi veya görgünüzü anlatmanızı veya şikayetlerinizi dile getirmenizi beklemektedir.

Unutmayınız ki tebligat her konuda olabilir. Tanık olarak çağrılmanız, borcunuz olduğu için aleyhinize icra takibi başladığının bildirilmesi, dava gününün bildirilmesi gibi pek çok değişik konuda tebligat gönderilir. Hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği tebligatın üzerinde yazılıdır.

tebligat

Tebligatın sol üst köşesinde gönderen makamın ismi yazılıdır. Bu bir kaşe şeklindedir. Örneğin; İstanbul 2. İcra Dairesi, Adana Sulh Hukuk Mahkemesi gibi. Ayrıca hangi dosyaya ait olduğunu belirten bir numara vardır. Bu numarayla dosyasını bulabilirsiniz. Halk arasında “tebligatı alınca hiçbir iş yapmazsam hukuki süreç başlamaz” şeklinde yanlış bir inanış vardır.

Asla tebligatı alınca hiçbir şey yapmama yanlışına düşmeyiniz. Tebligat size geldiğinde bir hukuki işlem başlamıştır. Susmak demek hakkınızı tehlikeye atmaktır.Hukuk Mahkemelerinde davaya cevap vermediğinizde aleyhinize olan iddiaları reddettiğiniz varsayılır;ancak davayı takip etmediğinizde mahkemeye delil göstermek ve karşı tarafın gösterdiği delillere cevap vermek başta olmak üzere pek çok hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz.

İcra dairelerinden gelen “ödeme emri” gibi tebligatları aldıktan sonra hiçbir şey yapmamanız ise borcu kabul etmeniz ve ödeme zorunda kalmanıza neden olabilir. Hukukta her işin bir süresi vardır. Tebligatı aldığınız anda o süre işlemeye başlamıştır. İtiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz, hak kaybına uğrayabilirsiniz,borç altına girebilirsiniz,borcu kabul etmiş sayılabilirsiniz,hatta bazı durumlarda polis tarafından zorla götürülebilirsiniz.

Bu nedenle gelen tebligattan haberdar olmanız çok önemlidir. Evde veya işyerinde yoksanız ihbar kapıya yapıştırılıp tebligat muhtara bırakılır.Tebligat muhtara bırakıldığı gün siz bu tebligatı almış sayılırsınız ve süreler işlemeye başlar.Bu nedenle hemen tebligatı alıp ne olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Nasıl olsa almadım bir şey olmaz diye düşünmemelisiniz.

Elektronik tebligat nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Diğer bir deyişle vergi dairenizden artık fiziksel olarak posta almayacaksınız demek oluyor. Size tebliğ edilecek her bilginin elektronik ortamda iletilmesi anlamına geliyor.

E-Tebligat uygulaması aslında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktı. Hatta bu tarihten önce E-Tebligat sistemi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren kullanıma açıldı. Fakat yılın son günlerinde alınan bir karar ile  Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Nisan 2016’ya uzatıldı. Yani önümüzde geçiş için 3 aylık bir zaman var.

Sözlükte “tebligat” ne demek?

1. Bildirim.

Tebligat kelimesinin ingilizcesi

declarations, communications

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.