Tcdd Nedir? Tcdd Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tcdd nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Tcdd Kontrolündeki demiryolları üzerinde demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmi kurumdur.

Tcdd 1927 yılında kurulmuştur. Tcdd Genel müdürü Süleyman Karaman'dır. Tcdd bünyesinde 35.593 personel çalışmaktadır.

Tcdd'nin genel merkezi Ankara'dadır.

Tcdd'ye bağlı şirketler

1. Tülomsaş,

2. Tüvasaş,

3. Tüdemsaş

Tcdd eğitim merkezleri

1. Eskişehir Eğitim Merkezi

2. Sivas Eğitim Merkezi

3. Ankara Eğitim Merkezi

Tcdd'nin görevleri

1. Devletçe kendisine verilen demiryolları, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek,

2. Kanun, tüzük, yönetmelikler ile kalkınma ve yıllık programlar çerçevesinde bağlı ortaklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

3. Tamamlayıcı işler olarak gerektiğinde; demiryolları taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki, feribot dahil her türlü deniz ve kara taşıma işlerini yapmak,

4. Çeken ve çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak ve yaptırmak; görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo ve benzeri tesisler ile yolcu ihtiyaçları için gerekli tesisleri kurup işletmek,

5. Yurtiçinde ve dışında yapılmakta ve yapılacak olan, demiryolu inşaatlarını yalnız başına veya ortaklık halinde üstlenmek,

6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlü bulunmaktadır.

Tcdd bölge müdürlükleri

1. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü – Haydarpaşa,İstanbul

2. TCDD 2. Bölge Müdürlüğü – Ankara

3. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü – İzmir

4. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü – Sivas

5. TCDD 5. Bölge Müdürlüğü – Malatya

6. TCDD 6. Bölge Müdürlüğü – Adana

7. TCDD 7. Bölge Müdürlüğü – Afyon

8. TCDD YHT Bölge Müdürlüğü – Ankara

Tcdd fabrikaları

1. Ankara Demiryol Fabrikası

2. Ankara Uzun Ray Kaynak ve Yol Mekanik Araçları Onarım Fabrikası

3. Sivas Yapı Travers Fabrikası

4. Afyon Beton Travers Fabrikası

5. Çankırı Makas Fabrikası

Tcdd tarafından yapılan ve işletilen limanlar

1.Haydarpaşa

2.Derince

3.İzmir

4.Bandırma

5.Samsun

6.Mersin Liman İrtibat ve Kontrol Müdürlüğü

7.İskenderun

8. Van Gölü Feribot İşletmeciliği

Tcdd'nin tarihçesi

Osmanlı topraklarında demiryolunun tarihi, 1851 yılında 211 km’lik Kahire-İskenderiye Demiryolu hattının imtiyazının verilmesiyle,  bugünkü milli sınırlar içindeki demiryollarının tarihi ise 23 Eylül 1856 yılında 130 km’lik İzmir-Aydın Demiryolu hattının imtiyazının verilmesiyle başlar.

Osmanlı Demiryolları, bir süre Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı)’nin Turuk ve Meabir (Yol ve İnşaat) Dairesi tarafından yönetildi. 24 Eylül 1872 tarihinde de demiryolu yapım ve işletmesini gerçekleştirmek üzere Demiryolları İdaresi kuruldu.

Osmanlı Döneminde yapılan 4.136 km’lik bölümü bugünkü milli sınırlarımız içerisinde kaldı. Bu hatların 2.404 kilometresi ise yabancı şirketler, 1.377 kilometresi de devlet eliyle işletilmekteydi.

Cumhuriyetin kurulması ve demiryollarının devletleştirilmesine karar verilmesinden sonra Demiryolu işletmeciliği için 24 Mayıs 1924 tarih ve 506 sayılı Kanun ile Nafia Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı “Anadolu- Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu. Demiryolu alanında ilk bağımsız yönetim birimi olarak demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesini sağlamak amacıyla da 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı Kanun ile Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı)'ne bağlı “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü adıyla 1939 yılında Münakalat Vekaleti (Ulaştırma Bakanlığı)’ne bağlandı. Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketler tarafından işletilen hatlar, 1928–1948 yılları arasında satın alınarak millileştirildi.

22 Temmuz 1953 tarihine kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluşumuz, bu tarihte çıkarılan 6186 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)” adı altında İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirildi.

Son olarak, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile de “Kamu İktisadi Kuruluşu” hüviyetini alan ve TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ olmak üzere üç adet bağlı ortaklığı bulunan TCDD, halen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Tcdd resmi logosu

tcdd

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.