Tam sayı Nedir? Tam sayı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tam sayı nedir?

Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur.

Matematiktetam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle Z . Burada “Z” harfi Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir. Tam sayılarda çarpma işleri yapılırken aynı işaretlilerin toplamı pozitif farklı işaretlilerin toplamı ise negatifdir. Bölme işlemindede aynı çarpma kuralı uygulanır ve sayı aynı doğal sayılarda olduğu gibi bölünür.

Pozitif tam sayılar 0'dan uzaklaştıkça büyür. Negatif tam sayılar ise 0'dan uzaklaştıkça küçülür. En büyük negatif tam sayı -1'dir. En küçük pozitif tam sayı ise +1'dir. Başlangıç noktasına eşit uzaklıktaki sayılar mutlak değerce eşittir. Mutlak değer içindeki her sayı mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar.

Tam sayılarda işlemler nasıl yapılır?

Artı tam sayıyla artı tam sayı toplanırken aynen toplanırişaret artıdır(+)  Eksi  tam sayıyla eksi tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret eksidir. (-) Zıt işaretli tam sayılar toplanırken birbirinden çıkarılır büyük sayının işareti sonuçta bulunan sayının önüne konur. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı artıdır zıt işaretli tamsayıların çarpımı eksidir.

Tam sayılar kümesi

Yukarıda da gördüğümüz gibi sayıların önüne konulan işaretler sayının yönünü belirtir. Önünde + olan sayılara pozitif tam sayılar, – olan sayılara ise negatif tam sayılar denir. Önünde işaret bulunmayan sayıların işareti +'dır. Sıfır sayısı ise ne pozitif ne de negatif bir tam sayıdır. Sıfıra referans noktası deriz. Çünkü sayıların pozitif mi negatif mi olduğunu sıfır ile karşılaştırarak belirleriz. Sayı doğrusunda sıfırın sağındaki sayılar pozitif, solundaki sayılar ise negatiftir.

Pozitif tam sayılar kümesi Z+ sembolü ile gösterilir. Z+ = { 1, 2, 3, 4, …}

Negatif tam sayıalar kümesi Z- sembolü ile gösterilir. Z- = { -1, -2, -3, -4, …}

Tam sayılar kümesi ise pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırın (0) birleşiminden oluşur. Z harfi ile gösterilir.

Z = Z+ È {0} È Z- Z = { …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … }

Sözlükte “tam sayı” ne demek?

1. Bir tümü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı.
2. Kesirsiz sayı.

tam sayı kelimesinin ingilizcesi

n. whole number, integer

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.