Tam istihdam Nedir? Tam istihdam Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tam istihdam nedir? (Ekonomi)

Bir ekonomide çalışma istek ve yeterliğinde olup da kendisiyle avnı beceri sınıfındaki iş gücü için geçerli ücret düzeyinden çalışmayı kabul eden herkesin iş bulabildiği durum şeklinde tanımlanabilir.

Dar anlamdaki bu tanımda yalnızca işgücü faktörünün çalışma koşulları dikkate alınmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu tanımlama açısından ekonomide mevsimlik nitelikte veya piyasada yeni iş buluncaya kadar bir kısım insanların işsiz durumda bulunmaları tam çalışma özelliğine ters düşmez. Ancak bu tür işsizlerin oıamnın minimum bir düzeyde bulunması gerekir. Örneğin ABD’de bu oran en fazla yüzde 4 kabul edilir. Geniş anlamda tam istihdam, emekle birlikte, ekonomide sermaye ve doğal kaynakların da tam kapasite ile çalıştırılmalarını, diğer bir deyişle ekonomide boş duran kaynak bulunmamasını ifade eder.

Gerek Klasik Makro Ekonomi Teorisinde gerekse Keynes Modelinde tam istihdam kavramı önemli bir yer tutar. Klasik İktisatçılar faizin yatırım arz ve talebine bağlı olduğu şeklindeki faiz teorisi ve Mahreçler Kanunu dolayısıyla ekonominin sürekli olarak tam çalışma düzeyinde bulunduğunu kabul etmişlerdi (Bkz. Klasik İktisat Ekolü) Oysa Keynes buna karşılık ekonominin eksik çalışma düzeyinde de dengeye gelebileceğini ortaya koymuştur. Buna neden olarak da talep yetersizliğini göstermiştir.

Ekonomide tüm kaynakların tam kapasite ile çalıştırılmaları durumundaki toplam üretime “tam istihdam üretimi” adı verilir. Keynes Teorisine göre ekonomide toplam talep toplam arzı karşılayacak düzeyde ise ekonomi istikrar içindedir, yani ne bir işsizlik ne de bir enflasyon vardır. Oysa toplam talebin tam istihdam üretiminin altında kalması durumunda ekonomide işsizlik (deflasyon), üzerinde olması durumunda da bir enflasyon vardır. Ancak 1973 Dünya Enerji Buhranından sonra, Keynes Teorisinde varsayıldığmın aksine, bir ekonomide aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon durumunun bulunabileceği görülmüştür. Bu yeni ekonomik soruna Stagflasyon adı verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.