Tahliye Nedir? Tahliye Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tahliye nedir?

Boşaltma, salıverme, çıkarma, serbest bırakma. Ceza hukukuna göre tevkif edilen sanığın (tutuklunun) kefalet veya teminat karşılığı veya herhangi bir karşılık beklenmeden salıverilmesi. Devletin şahsiyetine karşı suç işleyenler ve mükerrirler (birden çok suç işleyenler) bu müsaadeden faydalanamazlar.

Kefalet, para, devlet hisseleri ve tahvilleri tevdii suretiyle olabileceği gibi tanınmış ve muteber kişilerin mali kefalet vermesiyle de olabilir. Kefalet miktarı ve cinsini hakim tayin eder. Sanık kaçarsa bu teminat yanar, yani hazineye gelir kaydedilir (CMUK 117-122).

Milletlerarası hukuka göreyse: Harp esnasında hasta ve yaralıların, muharebe alanından gerideki bölgelere taşınmasına ait, çeşitli sağlık ve taşıma işlerinin bütünü.

Tahliye günü: Bir ticaret gemisinin veya bir gayri menkulün boşaltılması için verilen gün.

Tahliye taahhütü: Kiracının kiraladığı gayrimenkulü, aktin bitiminde veya belli bir müddet sonra tahliye edeceğine dair, kiralayana verdiği söz veya yazılı belge.

Tahliye musluğu: Bir şebeke veya cihazın içindeki sıvıyı veya fazlasını boşaltmaya yarayan musluk veya otomatik alet.

Tahliye davası: Bir gayrimenkulün veya bir geminin haksız işgaline son verilmesi için açılan davadır.

Sözlükte “tahliye” ne demek?

1. Boşaltma.
2. (tutuklu için) serbest bırakma.

Tahliye kelimesinin ingilizcesi

n. evacuation, emptying, discharge, ejection, ejectment, eviction, vacation, voidance
Köken: Arapça

Tahliye ne demek? (Ekonomi)

(Release, discharge, evacuation) Arapça’dan geçme bir kelime, boşaltma, çıkartma anlamında. Hukukta tutuklu sanığın kefalet ve teminat karşılığı serbest bırakılması. Kefaletin miktarını hakim belirler. Sanığın kaçması durumunda teminat olarak yatırılan şeyler Hazine’ye gelir kaydedilir. Kefalet para, devlet tahvili veya tanınmış kişilerin mali kefaleti biçiminde olabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.