Tahakküm Nedir? Tahakküm Ne demek? – Bilgi Anahtari

Tahakküm nedir?

Zorbalık, hükmetme gibi anlamlara gelen tahakküm kelimesi, Arapça tahakkum kelimesinden türemiştir ve Arapçada da “egemenlik sürme, egemen olma” gibi benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Kısacası karşılıklı olarak iznin, rızanın veya isteğin olmadığı her alanda tahakkümden söz edilebilir.

Tahakküm kelimesinin sözlük anlamı

1. Baskı, zorbalık, hükmetme

Tahakküm kelimesinin cümle içinde kullanımı

Kadınların, eşlerinin tahakkümü altında ezilmediği bir gelecek diliyorum.Feodalitenin hüküm sürdüğü dönemlerde toprak sahipleri halka tahakküm ediyordu.

Tahakküm etmek nedir?

1. Hükmetmek, zorbalık etmek, baskı altına almak

Tahakküm kurmak nedir?

1. Baskı kurmak, hüküm kurmak

Tahakküm kelimesinin eş anlamlısı

Zorbalık, egemenlik altına alma.

Tahakküm örnekleri nelerdir

Tahakküm biçimleri hayatın birçok yerinde insanların insanlara karşı uyguladığı zorbalık çeşitleridir. Güçlüler zayıflara karşı bu tür tahakküm yöntemleri uygulamaktadır, hatta bu durum doğada bile böyledir.

Örneğin, kadınların yok sayıldığı, azımsandığı ya da isteklerinin göz ardı edildiği ortamlarda bir çeşit tahakküm yaşanmaktadır. Hatta azınlıkların reddedildiği koşullarda da tahakküme örnek gösterilir.

Görmezden gelmek, gerekli bilgiyi ya da hizmeti sağlamamak, suçlamak, haksız yere cezalandırmak, aşağılamak veya dalga geçmek toplumda en çok görülen tahakküm örneklerindendir.

Tahakküm kelimesinin İngilizcesi

1. Dominant

2. Dominance

3. Tyranny

Kaynakça:

tdk.gov.tr

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.