Svt Nedir? Svt Ne demek? – Bilgi Anahtari

SVT nedir?

Supraventriküler taşikardinin kısaltılmasına SVT denir. SVT ara sıra kalbinizin egzersiz, yüksek ateş veya stres dışında bir sebeple çok hızlı atması anlamına gelir. SVT nöbeti sırasında kalbin elektrik sistemi doğru çalışmaz, kalbin çok hızlı atmasına neden olur. Nabız dakikada en az 100 kez atar ve dakikada 300’e çıkabilir. Tedaviden sonra veya kendiliğinden kalp genellikle dakikada 60 veya 100 atım oranıyla normale döner.

Supraventriküler taşikardi (SVT) ritim bozukluklarının en sık görülen nedenlerindendir. Büyük çoğunluğu idiyopatik olmakla birlikte yapısal kalp hastalıkları zemininde de görülebilir. Tüm yaş gruplarında görülebilir ve 35/100.000’lik bir insidansa sahiptir. Supraventriküler taşikardi (SVT), atriyoventriküler (AV) nodun yukarısından köken alan tüm taşikardiler için kullanılan genel bir terimdir. Ancak SVT terimi sıklıkla ani başlangıçlı dar kompleksli taşikardileri tanımlamak için kullanılır.

Taşikardiler nasıl sınıflandırılırlar?

Taşikardiler genellikle supraventriküler, ventriküler ve atriyoventriküler olmak üzere üçe ayrılır. Fakat klinik pratikte aksesuar yol taşikardileri de SVT kategorisinde değerlendirilirler.

Supraventriküler taşikardiler:
Sinüs taşikardisi,
Atriyal taşikardi, atriyal flutter, atriyal fibrilasyon,
Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi,
Kavşak taşikardileri,
Aksesuar yol taşikardileri ise; ortodromik ve antidromik atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT) alt grupları içinde değerlendirilir.

SVT belirtileri nelerdir?

Hastalarda semptomlar taşikardinin türüne, atak sıklığına, süresine ve altta yatan hastalığın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Hastalar basit bir çarpıntı hissi, hafif baş dönmesi, göğsünde rahatsızlık hissinden bayılma, ciddi göğüs ağrısı ve nefes darlığı ve kalp yetmezliği semptomları gibi ciddi klinik durumlarla karşılaşabilirler.

Supraventriküler taşikardi tedavi yöntemleri nelerdir?

Birçok hastada SVT’ler beningdir ve kendiliğinden düzelir. Bazı hastalarda göğüs ağrısı, hipotansiyon ve yoğun anksiyete gelişir. SVT ile başvuran hastada ilk temel yaklaşım hastada hemodiamik bozukluk olup olmadığını belirlemektir. SVT ile beraber eşlik eden göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinçte azalma, hipotansiyon, kalp yetmezliği bulguları varsa elektriksel kardiyoversiyon acilen uygulanmalıdır. Şayet hastada sadece rahatsızlık çarpıntı ve anksiyete ile sınırlı olursa konservatif tedavi uygulanmalı. Konservatif yöntemler nonfarmakolojik ve farmakolojik yöntemleri içerir.

Uzun dönem tedavide ise bu hastalarda farmakolojik veya kateter ablasyon tedavisi uygulanır. Kateter ablasyonu son zamanlarda gittikçe artan, komplikasyon oranı az ve başarı oranı yüksek bir tedavi şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Ablasyon tedavisi belirli bir anatomik yapı yoluyla oluşan iletimin lokal bir kaynaktan oluşması temeline dayalıdır. Şayet bu kritik alanlarda hasar oluşturulursa, aritmi uzun dönem spontane veya provokasyonla oluşmaz.

İşlemin kısalığından, radyasyona daha az maruz kalındığından ve kardiyolojinin bu alanında artan bilgilerden dolayı SVT tedavisinde ilk seçenekler arasında yeralmaktadır. Sadece ilaca dirençli hastalarda değil aynı zamanda ilaç istemeyen hastalarda da kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.