Sultan Nedir? Sultan Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sultan nedir?

İslam devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Padişah, hakan, han, hükümdar” manalarındadır. Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa sünni kısmına ait bir ünvandır. Kelime, Süryaniceden alınmış olup, iktidar sahibi demektir.

Daha sonraları hakimiyet, delil ve burhan manasına da alınmıştır. Sultan ünvanını ilk defa 2. asrın ilk yıllarında, Gazne’de hükümdar bulunan Mahmud İbn-il Emir Sebüktekin kullandı.

Hilafet, Emevi ve Abbasi sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslam devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denildi.

Sultanlık Gaznelilerden, Selçuklulara ve onlardan da Osmanlılara geçti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beye, Abbasi hilafet merkezini şii Büveyh oğullarının tahakkümü altından kurtardığından Abbasi halifesi tarafından Karaların ve DenizlerinSultanı ünvanı verilmişti. Haçlılara karşı kahramanca müdafaasıyla şöhret bulan Kılıç Arslan, Sultan-ı İklim-i rum lakabıyla meşhurdur.

Osmanlı Sultanları, Orhan Gaziden itibaren kitabelerinde hep sultan tabirini kullandılar. Sikke üzerinde ilk defa sultan sıfatını kullanansa Birinci Murad Handır. Emir Süleyman’ın sikkelerinde yalnız “Emir Süleyman” ibaresi görülür. ÇelebiSultan Mehmed, Sultan ve Sultan-ı Azam, Es-Sultan-ül Melik-ül Azam ibaresi bulunan ve Akçe-i Osmani denilen gümüş sikkeleri kestirdi. İkinci Murad Hanın bazı sikkelerinde Sultan ünvanı bulunduğu gibi, halefleri de paralarında bu tabiri bol miktarda kullanmışlardır. Sultan Çelebi Mehmed’e kadar Osmanlı padişahları için resmi kayıtlarda Sultan yerine Bey ünvanı kullanılmıştır.

Sultan kelimesi Sultan-üs-Selatin, Sultan-ül-Mücahidin, Sultan-ül-Guzat, Emir-ül-Kebir ünvanları gerek tazimen, gerek umumi surette padişahlar hakkında kitaplara ve kitabelere yazılmıştır.

Abbasi Halifesi, Sofya’nın fethi üzerine Murad Hüdavendigar’a yazdığı mektupta “Sultan-ül-Guzat, El-Mücahidin” diye hitap ediyordu.

Batı dillerinde mutlak manada Sultan kelimesi, yalnız İstanbul’da oturan padişah manasına gelir. Türkler ise kendi hükümdarlarına yalnız kullanırken Sultan değil, Padişah derler. Sultan kelimesini ancak isimle beraber Sultan Osman, Sultan Abdülaziz şeklinde kullanır veya Murad Han, Abdülmecid Han derler. Yalın kelime olarak Padişah kullanırlardı.

Padişah, Türk imparatoru sıfatıyle hakan, İslam imparatoru sıfatıyla sultandı. Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları için de isminden sonra, Hadice Turhan Sultan’da olduğu gibi sultan ünvanı kullanılırdı.

Sözlükte “sultan” ne demek?

1. Müslüman, özellikle sünni hükümdarların kullandıkları san, padişah.
2. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen san.
3. Kimi bektaşi azizlerine verilen ad.

Cümle içinde kullanımı

Balım Sultan. Kaygusuz Sultan.

Sultan kelimesinin ingilizcesi

n. sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire
n. sultan, sovereign of a Muslim country; former sovereign of Turkey
n. sultan, sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir