Suhuf Nedir? Suhuf Ne demek? – Bilgi Anahtari

Suhuf nedir?

Suhuf; “sahife” kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla “dört peygambere” gönderildiğine inanılan ilahi risalelerdir. Dört kutsal kitapla karıştırılmamalıdır.

Kur'an'da suhuf

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya indi­rilen sayfalardan bahseden iki sure vardır:

1- “Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakar olan İbrahim'in sahifelerindekiler ?”

2- “Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.”

Suhuf indirilen peygamberler

Ebu Zer'den rivayet edilen zayıf bir hadis-i şerife göre -bugüne ulaşmamış olan bu sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir:

1- Âdem Peygamber'e 10 sahife.

2- Şit Peygamber'e 50 sahife.

4- İdris Peygamber'e 30 sahife.

5- İbrahim Peygamber'e 10 sahife.

Bu sufufların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

Suhufların önemi ve muhtevası

Suhuflar; her peygamberin getirdiği şeriatte temel esasların aynılığını, değişmezliğini göstermesi bakımından önemlidir:

1- Herkes, yaptıklarından mes'uldür. Bir şahsın yaptıklarından ancak kendisi sorumludur.

2- Hiç kimse, başkasının cezasıyla cezalandırılmaz.

3- Her şahıs, yaptığının karşılığını görecektir.

4- Başkasının yaptığı amellere kimse ortak olamaz.

5- Hiç kimse, yapmadığı amelin karşılığını alamaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.