Suffe Nedir? Suffe Ne demek? – Bilgi Anahtari

Suffe nedir?

Suffe sözlükte “sofa, revak, üzeri örtülü geniş ve yüksek yer” anlamlarına gelir. Medine'de bulunan Mescid-i Nebi etrafındaki odalara “suffe” denir.

Buraya gelenler peygamberin yaptığı medreseden ilim ve irfan almaya gelmiş seçkin kişilerdir.

Suffeliler olabildiğince Hz. Peygamber'in yanından ayrılmıyorlar, başkalarının duymadıklarını duyuyorlar, görmediklerini görüyorlardı.

Suffelilerin büyük kısmı kendilerini tamamen ruhi-manevi hayata vermiş bulunuyor, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla ve ilim tahsiliyle geçiriyorlardı. Böylece bir yandan İslam'ı öğrenen ve bir yandan da onu tüm incelikleriyle yaşamaya gayret eden bu sahabeler Hz. Peygamber'in sevgisine ve özel ilgisine mazhar oluyorlardı.

Ashabı suffe nedir?

Ashap kelimesi Türkçe'de “sahip, arkadaş” anlamına gelmektedir. Hicretin ardından Medine de yapılan mescidin yakınında ki bilim ve eğitim ile uğraşan müslümanlara verilmiş isimdir. Bulundukları yer itibariyle islamiyeti yaşama imkanı bulunmayıp göçenler , kalacak yeri olmayanlar, eğitim gören öğrenciler kendilerine verilmiş suffe de kaldıklarından ötürü Ashab-ı Suffe adını almışlardır

Suffe'de ne öğretilirdi?

Suffe'de toplanan öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Arapça Yazı, hadis-i şerifler ve çeşitli dini bilgiler öğretilirdi.

Suffede hoca olarak görev yapanlar kimlerdi?

Hocaları başta Hz. Peygamber olmak üzere Abdullah b. Mesud (ra), Ubey b. Ka‘b (ra), Muaz b. Cebel (ra) ve Ebu'd-Derda (ra) gibi ilim sahibi sahabelerden oluşuyordu.

Suffenin önemi

Suffe, İslam'ın ilk sistemli eğitim kurumudur. Suffe, İslam tarihinde örnek ve öncü bir eğitim yuvası olmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.