Stent Nedir? Stent Ne demek? – Bilgi Anahtari

Stent nedir?

Açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltmasını sağlama, kalp damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıkların açılması, kalbin gereksinimi olan kan akımının rahat sağlanması amacıyla damar duvarına takılan, çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir tüp olarak tanımlanabilmektedir.

Stent işlemi darlık bölgesinin mekanik olarak genişletilmesidir. Stentler, kafes yapısında, küçük metal tüplerdir. Ateroskleroz sonucu damarlarda gelişen darlıklar kan akımını engeller. Stentler bu darlıkların tedavisi için kullanılır. Bazen önce balon ile darlık genişletildikten sonra konabilir, bazen ise direk olarak darlık bölgesine yerleştirilir.

Farklı ihtiyaçlara göre çok değişik boyutlarda üretilmiş olmakla beraber, genellikle 2-4 mm çap ve 10-30 mm civarı uzunluklarda olurlar. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Bu balon da, çok ince ve uzun bir tübe bağlıdır.

Stent nasıl takılır?

Stent, lokal anestezi işlemi ile yapılır. Hastaya temizlik ve bir takım tahliller yapılır. Kasıktan bir iğne yardımı ile atardamarın içine girilir. Çok özel borular kullanılarak kalbin içindeki damarlara ulaşılır. Ve o bölgeye, bazen genişletilmeden önce bazen de genişletildikten sonra, duruma göre stent yerleştirilir. Stentler ısıya duyarlı malzemeden yapılmıştır. Bu nedenle, stent kalpteki damara takıldıktan sonra, bulunduğu yerde ısının etkisi ile genişleme özelliğine sahiptir. Bu şekilde işlem tamamlanmaktadır.

İyi stent nedir?

Tıkalı damarlar stentle açıldıktan sonra bazen yeniden tıkanabilir. “Restenoz” denen bu olayı engelleyen bazı ilaçlar vardır. Stentler bu tür ilaçlarla kaplanıp damara yerleştirildiğinde, bu ilaçları günlerce damar duvarına salgılarlar ve bu şekilde “restenoz” oluşma ihtimalini azaltabilirler. Oldukça pahalı olan bu tür “ilaç salınımlı” stentlere halk arasında “iyi” stent olarak bilinmektedir. “İyi stentler” kalp damarlarında restenoz ihtimalini yaklaşık 3 kat azaltır, ancak vücuttaki diğer damarlarda böyle bir etkileri görülmemiştir.

Kötü stent nedir?

İlaç salınımlı olmayan stentlereyse “kötü” stent denilmektedir.

Stent uygulamasındaki riskler nelerdir?

Stent uygulamasının oldukça iyi yönleri olmasına rağmen istenmeyen taraflarıda vardır. Bunlar şunlardır:

1. Ani (akut) tıkanma

2. Tekrar daralma (restenoz)

Koroner stent nedir?

Balon tedavisinde karşılaşılan bazı zorlukları gidermek ve açılan damarda daha iyi bir kan akımı sağlamak için koroner stentler geliştirilmiş ve 90'lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Koroner Stent (çelik tel kafes), koroner damarlarında balon tedavisi ile yeterli açıklık sağlanamayan veya balon işlemi sonrasında damar içinde yırtılma meydana gelen hastalarda bu sorunları giderme amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Stent fiyatları nedir?

Piyasadaki en ucuz stent olarak 180-200 dolara satılan Çin'den ithal edilen ya da yerli malı stentler, damar içinde hücre üremesine engel olamadığı için damarda yeniden daralma meydana geliyor. Çin malı ve yerli stentin fiyatı 180-200 dolarken, ilaç salınımlı olan ve damarda yeniden daralma riskini yüzde 6'lara düşüren stentin fiyatı 2 bin 500 ile 3 bin 500 dolar arasında değişmektedir.

Stent hangi hastalara önerilmektedir?

Genellikle koroner damar dediğimiz kalbin kendi kas dokusunu besleyen damarların açılması için gereklilik duyan hastalar, buralarda darlık oluşmuş kalp kasında hasar olmasına dönük risk taşıyan hastalarda bu işlem belli kurallar dahilinde yapılmaktadır.

Stent takılan bir damarın yeniden tıkanma riski ne kadardır?

Düz metal stentin içinde daralmanın tekrarlama ihtimali ilk 6 ay – 1 yıllık dönem içinde yüzde 20-25 civarındadır. İlaçlı stentlerin ise ilk 1-2 yıllık süre içinde tekrarlama ihtimali yüzde 7 ile 10 arasındadır.

Bir hastaya en fazla kaç stent takılabilir?

Burada bir sınır yoktur. Gerekli olan en az stentin kullanılması tercih edilir. Bir hastaya birden fazla stent kullanılabilir, bu konuda bir sıkıntı yoktur.

Dış bağlantılar

Stent uygulamasının resimli anlatımı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.