Sosyal refah Nedir? Sosyal refah Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sosyal refah nedir? (Ekonomi)

(Social vvelfare) Bir toplumu oluşturan bireylerin gelirlerinin artması, dolayısıyla bir bütün olarak sağladıkları fayda ve tatmin düzeyinin yükselmesi. Fayda ölçülemez olduğuna göre çok sayı daki insandan oluşan toplumun refahı nasıl ölçülebilir? Bir toplumda refah düzeyinin yükseldiğini söyleyebilmek için hiç kimsenin gelirin, de bir düşme olmadan bazı kişilerin gelirlerinin artırılmış olması gerekir. Çünkü fayda ölçülemez bir kavramdır. O bakımdan, bir kişinin gelirindeki azalmanın doğurduğu fayda kaybı, çoğunluk bile olsalar, diğerlerinin gelirlerindeki artışın sağladığı fayda artışından büyük olabilir. Oysa gerçek hayatta her ekonomik ve mali politika, bir kısım insanların gelirlerinin azalmasına yol açabilir. Dolayısıyla bu koşullar altında toplumun refahının arttığım söyleyebilmek için bir tek alternatif kalmaktadır ki o da geliri azalan kişilerin gelirlerindeki düşüşün devlet tarafından karşılanmasıdır. Ancak, çoğu kez devletin fiilen böyle bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirtmek de gerçek – dışıdır. Fakat teorik olarak, eğer bir politika (örneğin ekonomik kalkınma gibi), toplumda bazı kişilerin gelirlerini düşürmüş olsa da, diğerlerinin gelirlerini, bu düşüş miktarından daha fazla artırmışsa o toplumda refahın yükseldiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni, hiç değilse sağlanan gelir artışı ile gelir kaybına uğrayanların kayıplarını karşılama olanağının bulunmasıyla ilgilidir. Bu varsayım yapıldığı sürece uygulanan ekonomik politikaların refah etkilerini belirlemek kolaylaşacaktır. Toplumun gelir düzeyini yükselten her politikanın refahı da artırdığı söylenebilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.