Smr Nedir? Smr Ne demek? – Bilgi Anahtari

SMR nedir?

SMR Sub Mukozal Rezeksiyon kelimelerinin baş harfleriyle kısaltılmış şekilde kullanılan isimdir. Septum deviasyonunun düzeltilmesi için yapılan bir ameliyat türüdür, eski bir teknik olmakla birlikte günümüzde çok sık olarak kullanılmamaktadır.

Bu ameliyatta burun orta bölmesindeki eğri kıkırdak ve kemiklerin çıkarılmasıyla burun orta bölmesindeki eğrilik giderilmektedir. Bazen eğriliği giderebilmek için bazen fazla kıkırdak ve kemik çıkarmak gerekebilmektedir; bu da daha sonra burunda şekil bozukluğuna ve çökmeye neden olabilmektedir.

SMR endikasyonları nelerdir?

Ağızdan nefes alma, horlama, uyku apnesi, veya tekrarlayan sinüs enfeksiyonlarına neden olacak derecede burundan hava geçişinin engellenmesi,
Sık burun kanamaları,
Burun kaynaklı atipik baş veya yüz ağrısı. Topikal anesteziklere pozitif cevap veren başağrısı ve septumun konkalar ile teması,
İntranazal ve paranazal alanlara (örn. sinüsler, konkalar) yapılacak cerrahi müdahaleleri engelleyen asemptomatik deviasyonlardır.

SMR tedavi sonuçları nasıldır?

Tedavi endikasyonları yukardaki listede de görülebileceği gibi hastanın şikayetlerine bağlıdır. NOSE çalışması septoplasti veya SMR'nin devasyonu olan kişinin hayat kalitesini anlamlı derecede artırdığını saptamıştır. Günümüzde kronik sinüzit nedeniyle yapılan FESS (fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi) prosedürlerinin çoğunda ekspozisyonu artırmak ve/veya obstrüksiyonu düzeltmek için SMR yapılması gerekmektedir.

FESS'e ek olarak SMR yapılan hastaların sadece FESS yapılan hastalara göre anlamlı derecede daha az sinüs enfeksiyonu geçirdiklerini COG-ENT çalışması göstermiştir. Erken dönemde yapılacak SMR veya septoplasti operasyonu daha ilerde gelişebilecek sık burun kanmaları, tekrarlayan sinüzit veya uyku apnelerinin önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.