Siyasi güç Nedir? Siyasi güç Ne demek? – Bilgi Anahtari

Siyasi Güç Nedir?

Milli Güç Unsurlarından biri olan “Siyasi Güç” ; İktidarda bulunanların, Devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimine “Siyasi Güç” denmektedir.

Diğer Milli Güç Unsurları

1. Askeri güç

2. Ekonomik güç

3. Demografik güç

4. Coğrafi güç

5. Bilimsel ve teknolojik güç

6. Psiko-sosyal ve kültürel güç

Devletin siyasi güç unsurunun kapsamı

1. İç politikasının, devlet yapısına, milletin özelliklerine ve çağın gereklerine uygun olmalıdır.

2. Dış siyasi faaliyet ve ilişkileri milli mefaatlerine uygun olmalıdır.

3. Üyesi bulunduğu veya kabul ettiği uluslararası anlaşma, ittifak ve kuruluşlardaki durum ve konumu,

4. Diplomatik alandaki hareket kabiliyeti ve uluslararası itibarı yüksek olmalıdır.

5. Hükümetin, siyasetçilerin ve diplomatların, karakter ve nitelikleri milli menfaatleri geliştirici yönde olmalıdır.

6. Hukuk sisteminin yeterlilik ve etkinliği çağın gereklerine uygun olmalıdır.

7. Devletin yönetim biçimi ve etkinliği çağın gereklerine uygun olmalıdır.

Siyasi Güç Türleri

1. İç Siyasi Güç

2. Dış Siyasi Güç

İç Siyasi Güç

İç siyasi güç, bir bakıma devletin yapısal gücüdür. Devletin bütün organ ve mekanizmaları, bu yapıya göre biçimlenir ve çalışırlar.

İç siyasi güç için en önemli etkenler

1. Anayasa ve yasalar

2. Siyasi iktidar

Anayasa ve Yasalar

Anayasa ve yasalar, iç siyasi gücün temeli ve çatısını oluştururlar.
Devletin biçimi, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin durumu ve dengeleri, siyasi iktidarın oluşum ve değişim yöntemleri, devletin ve milletin bir sosyo-politik varlık olarak yaşaması ile ilgili tüm temel esaslar, uygulama biçimleri ve bunlara aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak yaptırım ve cezalar bu kapsamdadır.
Anayasa ve yasalar; milletin karakterine, genel düzeyine uygun, çağdaş toplumun isteklerini karşılayabilen, akılcı ve gerçekçi nitelikler taşıdıkları ve uygulanabilir oldukları takdirde devletin çatısı sağlamdır.

Siyasi İktidar

Siyasi iktidar; Milli iradenin olduğu kadar, milli karakterin, milli vicdanın, milli onurun, kısaca, milletin kimliği ve soyluluğunun da temsilcisidir.

Siyasal Gücün Dayandığı Temel Esaslar

1. Millet egemenliği

2. Millet egemenliğinin, demokrasinin gelişmesi yolunda kullanılması

Dış Siyasi Güç

Devletlerin sınırları dışında devletin milli hedeflerine erişmesi, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak, dünya'da barışı egemen kılmak, başka ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı diğer ülkelerle ittifak yaparak devleti ve milli egemenliği koruma amacıyla kullandığı siyasi yetki ve kuvvetlerin toplam verimine “Dış Siyasi Güç” denir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.