Sis Nedir? Sis Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sis nedir?

Çevremizi görmemize engel olacak kadar kalın su buğusudur. Sis, aslında tabanı toprak, ya da deniz yüzeyinde bulunan bir stratüs bulutudur.

Sis, toprak yüzeyindeki hava katlarının soğumasıyla oluşur. Toprak yüzeyindeki havanın soğumasının çeşitli sebepleri vardır. Sıcak havanın soğuk su, ya da kara yüzeyi üzerinden geçmesi, gündüz ısınan toprak yüzeyinin bu ısıyı geceleri kaybetmesi üzerine güneşin doğmasına yakın toprak yüzeyindeki havanın soğuması ki, buna «ışınım sisi» denir. Sonra sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru akan sıcak, rutubetli havanın soğuması da sis yapar ki, bu da «hava değişikliğinin ortaya çıkardığı sis» tir.

Daha başka sebepler de sise yol açar: Pek soğuk, karlı hava, sıcak su yüzeyi, ya da sıcak ve nemli kara yüzeyi üstünde sis yapar. Buna «buhar sis (kutup deniz sisi)» adı verilir. Karada, özellikle denizlerde eskiden çok tehlikeli olan sisin sebep olduğu kazalar, bugün «radar» sayesinde önlenebilmektedir. Modern havaalanlarında bulunan radar ve «kısa dalga ışınım» düzenleriyle uçaklar en yoğun sislerde bile yere inebilmektedirler.

Dağlık bölgelerde meydana gelen sisler, vadileri yarısına kadar kaplar. Yüksekçe bir yerden sis altında kalan vadiye bakıldığında, dağlar sis denizi içinde adalar gibi sıralandığı görülür. Bir meteoroloji olayı olan sis, sıcaklık ve nemlilikle alakalı olarak ışıma hava karışımı gibi olaylardan meydana gelir. Sis; yoğunlaşan su buharı oranına göre hafif, orta veya kesif olmaktadır. Toprak üzerindeki engebelerin doğurduğu ters hava akımları, karalarda sisin fazla olmasını engeller.

Meydana geldiği yerle ilgili olarak vadi, çayır, göl, dağ, deniz kıyı ve şehir sisleri gibi çeşitleri vardır. Sis en fazla denizlerde ve açık arazilerde görülür. Sis taşımacılıkta önemli bir engel ve büyük bir tehlike kaynağıdır. Sisin yoğun olduğu bölgelerde kara, deniz ve hava ulaşımı geniş ölçüde aksar. Sisli yollarda taşıtların keskin ışıklı farlarından istifade ederek ihtiyatlı davranmaları gerekir.

Uçaklar sisli havalarda radarla veya kontrol kulelerinden verilen talimatlara göre iner kalkarlar. Gemiler sisli havalarda ya oldukları yere demirlerler veya radar ve sirenleri yardımıyla yollarına devam ederler. Türkiye’de sisler bölgelere, mevsimlere göre farklı süreler ve ayrı şiddetlerde olmaktadır. Sisin en çok görüldüğü bölgeler Karadeniz, Marmara, İç Anadolu’dur. En az sis olan bölgelerimizse Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’dur.

Sözlükte “sis” ne demek?

1. Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su ya da buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman.

Cümle içinde kullanımı

Sisler ve bulutlar arasında kalmış aciz bir yolcu gibiyim.
– H. C. Yalçın
Kalkuta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor.
– R. H. Karay

Sis kelimesinin ingilizcesi

n. sister, female sibling (Informal)
n. SI, Sports Illustrated, weekly magazine that covers a variety of topics related to professional sports
v. hiss, sizzle, frizzle, fizz, whizz, whiz, sibilate

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.