Sgpt alt Nedir? Sgpt alt Ne demek? – Bilgi Anahtari

SGPT ALT nedir?

SGPT ALT bir karaciğer enzimidir. Serumda ALT artışı karaciğer parenkima hücrelerinin (hepatositler), kalp hücrelerinin, eritrositlerin ve iskelet kası hücrelerinin yıkıldığı durumlarda görülür.

SGPT tahlili esas olarak karaciğer hücrelerinde bulunan enzimlerden biri olmasına rağmen kas, kalp vs diğer dokularda da bulunabilir. Bu tahlilin 45'ın altında olması gerekir.

Bu değerlerde yükseklik olması karaciğer hücrelerinde hasar olduğunu gösterir. Viral hepatitler, karaciğer yağlanması, toksik maddeler nedeniyle karaciğer hasarı bibi nedenler olabilir.

ALT testi, kandaki alaninaminotransferaz(ALT) enziminin seviyesini ölçer. Vücutta çeşitli organ ve dokularda üretilen ALT enziminin kandaki seviyeleri bazı hastalıklarda tanı koymada veya düşünülen tanıyı ekarte etmede yardımcıdır.

Önceki yıllarda SGPT (serum glutamik pirüvik transaminaz) olarak bilinen bu test, daha çok karaciğer hasarı ile ilgili bilgi verir. Karaciğer fonksiyon testleri içinde yer alan bir test olan ALT, sadece karaciğere özgü hastalıklarda değil farklı bazı doku ve organların hastalıklarında da değişiklik gösterir.

ALT nereden salgılanır?

Normalde kanda düşük düzeylerde bulunan ALT, en çok karaciğer hasarı olan durumlarda hasarlı hücrelerden açığa çıkarak kanda yükselir. Karaciğer dışında, böbrek hasarında da seviyesi yükselen ALT, daha az miktarlarda kalp, iskelet kasları, pankreas hücrelerin hasarında kana salınır.

ALT testi için gerekli örnek nedir?

Test koldan alınan kan örneğinde yapılır.

ALT testi neden yapılır?

Bir kişide karaciğer hasarının olup olmadığının araştırılmasında ALT testi istenir. Karaciğer hasarına bağlı görülen belirtiler şunlardır:

• Halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, sarılık, karın ağrısı, kaşıntı, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde açılma.
• Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarının belirlenmesinde
• Karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık gibi belirtilerin araştırılmasında,
• Sarılığın sebebinin belirlenmesinde,
• Aşırı alkol kullananlarda meydana gelen karaciğer hasarının belirlenmesinde,
• Karaciğer hastalıklarının tedavisinin izlenmesinde ALT testi yardımcıdır.

ALT testi normal değerleri nelerdir?

Aşağıda verilen değerler testin yapıldığı laboratuvara, kullanılan metoda ve testin yapıldığı cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Kandaki ALT düzeyleri

Erkeklerde: 10-40 U/L’nin arasındadır,
Kadınlarda: 7-35 U/L arasındadır.

Yüksek değerler ne ifade eder?

Hepatit: Akut hepatitte ALT, genellikle normalin 10 katına kadar yükselir. Bu durumda 1-2 ay kadar kalabilen ALT düzeyleri ancak 3-6 ay sonra normal seviyelerine geri döner. Kronik hepatitte ise en fazla 4 katına kadar yükselir. Alkolik hepatitlerde de yükseklik görülür. Alkolik hepatitte AST/ALT oranı 1’in üzerindedir.

• Siroz,
• Safra kanallarının tıkanması,
• Kurşun zehirlenmesi,
• Karbontetraklorüre maruz kalma,
• Statinler, antibiyotikler, aspirin, kemoterapi, narkotikler ve barbitürat gibi ilaçların kullanımı ALT değerlerinin yükselmesine sebep olabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir