Sermaye hasıla katsayısı Nedir? Sermaye hasıla katsayısı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sermaye hasıla katsayısı nedir? (Ekonomi)

(Capital – Output ratio) Bir firma, endüstri veya ekonominin, belirli bir dönemde sermaye stokundaki artışın o dönemdeki üretime oranını gösteren bir katsayıdır. Diğer bir deyişle, net yatırımın outputtaki değişmeye oranını ifade eder. Üretimi bir birim artırmak için kaç birim yeni yatırım yapmak gerektiğini ortaya koyar. Bir birim output artışı için sermaye stokunda gerekli olan artış ise, teknolojiye ve faktör fiyatlarına bağlıdır. Ücretler yüksek, faiz oram düşük oldukça bu oran yüksektir. O bakımdan sermaye-hasıla katsayıları, endüstriden endüstriye ve zaman içinde değişebilir. Bununla birlikte, genel ekonomi için belirli bir ortalama değeri olduğu kabul edilir. Kalkınma planlarında öngörülen kalkınma hızı, sermaye-hasıla katsayısı ile çarpılırsa, bu hızda bir kalkınma elde etmek için GSMH’ den yatırıma ayrılması gereken pay bulunur. Örneğin kalkınma hızı yüzde 7 olarak benimsenmiş ve sermaye-hasıla katsayısı da 3 olarak hesaplanmışsa, gsmh den yatırıma ayrılması gereken pay (0.07 X 3) yüzde 21 olur. Geçmiş döneme ait hesaplamalar gelecek dönemleri tam olarak yansıtmayabilir. Çünkü zaman içinde gerek teknoloji, gerekse faktör fiyatları sabit kalmaz. O bakımdan sermaye-hasıla katsayısının ileriye dönük bir planlama kavramı olarak kullanılabilmesi için marjinal anlamda (yani en son artışları yansıtacak biçimde) ele alınması gerekir. Sermaye birikimi arttıkça sermayenin marjinal verimi azalacağı için sermaye-hasıla katsayısının giderek büyümesi beklenebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.