Salınım Nedir? Salınım Ne demek? – Bilgi Anahtari

Salınım nedir?

Fizikte, bir noktanın, arka arkaya ve eşit zaman aralıklarıyla hep aynı bir devimi tekrarlamasıdır. Bu çeşit harekete en açık örnek sarkaçta görülür. Fizikteki birçok büyüklüğün değişimi koordinat eksenleri üzerinde gösterildiği zaman salınım yaptıkları görülür. Elektrik akımının titreşimi, sesin titreşimi, elektromanyetik dalgaların titreşimi salınım hareketinin özelliklerini gösterir.

Belli başlı örnekleri arasında sarkaç ve alternatif akım sayılabilir. Titreşim terimi de bazen sınırlı olarak mekanik salınımları tarif etmekte kullanılsa da bazen salınım ile eş anlamda kullanılır. Salınım kavramı sadece fiziksel sistemlerde değil biyolojik sistemlerde, sosyoloji ve ekonomide de kendini gösterir.

Denge Noktası: Salınım hareketi yapabilen bir cismin hareketsiz kalabildiği konuma denge noktası denir. (Kinetik enerjisinin sıfır olduğu konuma denge noktası denir).

Genlik: Salınım hareketi yapan bir cismin denge noktasından itibaren bir yönde ulaşabildiği en büyük uzaklığa genlik denir.

Frekans: Salınım hareketi yapan bir cismin 1 saniyede yaptığı salınım sayısına (sıklığına) frekans denir.

Periyot: Bir tam salınım hareketinin sapılabilmesi için geçen süreye periyot denir.

Sözlükte salınım ne anlama gelmektedir?

1. Salınma işi.

2. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.

3. Ayın yarım yüzeyinden biraz fazlasının yerden görülebilmesini sağlayan olay.

4. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi.

5. Bir dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.

6. Bir denge durumu çevresinde oluşan, birim zamandaki yinelenme sayısına yinelenim ve yeğinliğine genlik göre belirlenen dönemsel devinim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.