Ro ro gemisi Nedir? Ro ro gemisi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ro ro gemisi nedir?

Ro-Ro, roll on ve roll off kelimelerinin kısaltılmasından türemiştir. Tekerlekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesini ifade etmektedir. Bu tarz yükleri taşıyan gemilere Ro-Ro gemileri, bu tip taşımacılığa da Ro-Ro taşımacılığı denilmektedir. Uluslararası kara yolu taşımacılığında mesafeleri kısaltan ve ulaşımı kolaylaştıran bir çözümdür. Ro-Ro gemilerinin tercih edilmesinde en büyük etkenlerden birisi de, şüphesiz fabrikada üretilen malın bir tek taşıyıcı araca sadece bir kez yüklenip boşaltılmasına olanak vermesi ve taşıma süratini büyük ölçüde arttırmasıdır. Böylece hem malın aktarımlar esnasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunması ve hem de daha az yol kat eden araçların yıpranma sürelerinin azalması sağlanmaktadır. Bu çerçevede , yükte uzmanlaşmanın sonucunda Ro-Ro gemileri taşıma kapasiteleri veya taşıdıkları yüklere bakılarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedirler. Ancak Ro-Ro gemilerini kesin sınırlarla birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü Ro-Ro gemileri en fazla yük esnekliğine ve en kolay revize edilebilme özelliklerine sahip gemilerin başında gelmektedir. Dolayısıyla çok genel bir sınıflandırma yapılarak konu incelenebilir.

Ro ro gemilerinin avantajları nelerdir?

Ro-RO gemilerinin büyük avantajlarından bahsedicek olursak; son destinasyona kadar özel ekipmanla geminin içinde taşındığından yükleme ve boşaltma sırasında hasar riski düşüktür. Ambar üstü istifleme yapılmadığı için tüm seyahat boyunca sudan kaynaklı hasarlanma riski yoktur. Tahliye ve yükleme çubuğu ile limanlarda kalış süresinin azlığı nedeni ile, liman giderlerinin azalması, süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması ile, daha çok sayıda sefer olanağı, insan gücünden tasarruf olanağı, yüklerin yük sahiplerine daha kısa sürede ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Gemi taşımacılığı işleminde Ro-Ro gemilerinin payı oldukça büyüktür.

Ro ro gemilerinin dezavantajları nelerdir?

Gemilerin özel maksatlı olarak dizayn edilmiş olmaları dezavantajları arasındadır. Gemi makinalarının manevra kabiliyetlerinin yüksek olması nedeni ile yakıt masraflarında artış olması, yüklerin özel taşıyıcılarda buşlunması ve gemiye özel taşıt aygıtları ile yüklenip tahliye edilebilmesi, özel liman yerleri gerektirmesi, yüklerin belirli olması, yüklerin ağır olması nedeni ile yüklerin boşaltımı esnasında yalpaya düşmesi şeklinde sıralanabilir.

Ro ro gemilerinin diğer gemilerden farklı olan yapısal özellikleri nelerdir?

Kıç ve baş kapak sayısı, başta veya kıçta 1, 2 ve hatta nadiren 3 adet olabilmektedir. Bu tamamen geminin çalıştığı limanların durumu göz önüne alınarak belirlenir. Günümüzde hemen hemen tüm büyük limanlarda uygun Ro-Ro terminalleri ve rampaları inşa edildiğinden tek kapak tercih edilir hale gelmiştir. Tek kapak daha geniş bir giriş imkanı sağladığından çok daha büyük ve ağır araçların taşınmasına imkan vermektedir. Eski gemilerde yani hidrolik telli sistemlerde değişen trim ve meyile göre kapak tellerinin ayarı tele boş koyarak yada tellin boşunu almak suretiyle yapılmakta olup yeni gemilerde bu işlem hidrolik pistonlu sitemle beraber çalışan quay support sistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem yük operasyonları ve deniz durumu nedeniyle kapağın hareket etmesi ve salınım yapması ile pistonlar üzerine binen zararlı yükleri de dengeler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.