Rehin cirosu Nedir? Rehin cirosu Ne demek? – Bilgi Anahtari

Rehin cirosu nedir? (Ekonomi)

Bir rehin hakkı tesisi amacıyla yapılan cirodur. Yani ciro edilene, alacağına karşılık olarak poliçeden doğan haklar rehnedilmektedir. Dolayısıyla rehin cirosu bir tür teminattır. Rehin cirosunda ciroya "bedeli rehindir", "bedeli teminattır" biçiminde bir kaydın eklenmesi ve senedin teslimi gerekir. Rehin cirosunda poliçeyi devralan Tahsil Cirosunda olduğu gibi cirantanın (ciro edenin) temsilcisi değildir, senetten doğan hakları kendi adına kullanır. Fakat rehnin ikinci dereceden (fer’i) bir hak olması, bazı farklar yaratır. Şöyle ki ciro edilen, rehnin amacı dışında kalan işlemleri yapmaya yetkili değildir. Örneğin senetteki alacak hakkından vazgeçemez. Ayrıca genel kural olarak, senet borçlusu (temlik cirosundaki istisnalar burada da geçerli olmak üzere) cirantaya karşı sahip olduğu şahsi defileri ciro edilene karşı öne süremez. Fakat rehinle sağlanan alacağa ilişkin defiler öne sürülebilir (Bkz. Temlik Cirosu).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.