Ptt Nedir? Ptt Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ptt nedir?

Ptt, Posta ve Telgraf Teşkilatı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Ptt; 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına posta, banka ve lojistik alanlarında hizmet sunan bir kurumdur.

Ptt, 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Ptt AŞ) haline gelmiştir.

Ptt Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlıdır. Ptt'nin bir üst kuruluşu “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” dır.

Genel müdürü “Osman Tural” dır. Ptt genel merkezi “Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No 2 Ulus/Ankara” adresinde bulunmaktadır.

Ptt hizmetleri

1. Mektup postası gönderileri

2. Taahhütlü Gönderiler

3. Alma Haberli Gönderiler

4. Alıcının Kendisine Verilecek Kaydını Taşıyan Gönderiler

5. Özel Ulak İşaretli Gönderiler

6. Postrestant Adresli Gönderiler

7. Ödeme Şartlı Posta Gönderisi

8. Değer Konulmuş Gönderiler

9. Tebligat İşlemleri

10. Telgraf

11. Kütüphane Hizmeti

12. Posta pulları

13. Havale işlemleri

14. Hesap işlemleri

15. Efektif İşlemler

16. Fatura Ödemeleri

17. Vergi ve Ceza Ödemeleri

18. Sigortacılık hizmetleri

19. Sgk tahsilatları

20. Ürün satışı

21. Maaş ve Yardım Ödemeleri

22. Telekominikasyon hizmetleri

23. Yurtiçi ve yurt dışı kargo

Ptt'nin tarihçesi

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır. İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir. 1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile “T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü” olan Kuruluşumuzun adı “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” (PTT) olarak değiştirilmiştir.

Ptt genel müdürleri

1.Mehmet Fahri Şundur (1923-1934)

2. Hüseyin Suphi Kıyat (1934)

3. M. Edip Cemil Oyhon (1934)

4. Kadri Musluoğlu (1934)

5. Mehmet Nazif Ergin (1934-1937)

6. Bekir Vefa Çeyrekbaşı (1938-1938)

7. Şerafettin Karacan (1938-1939)

8. Nazım Turunç (1939)

9. Kadri Musluoğlu (1939-1942)

10. Halil Naki Köstem (1942-1948)

11. Dr. M. Haldun Sarhan (1948-1950)

12. M. Emin Sözen (1950-1951)

13. Orhan Kubat (1951-1953)

14. Mehmet Arif Demirer (1953-1954)

15. Talat Tolunay (1954-1955)

16. Mustafa Cahit Akyar (1955-1959)

17. A. Necmettin Tan (1959- 1960)

18. Mithat Ülker (1959)

19. A. Necmettin Tan (1959-1960)

20. Reşat Bayramiçli (1960)

21. Enver Kutaydın (1960-1964)

22. M. Necmettin Özgür (1964-1971)

23. A.Necdet Tanay (1971- 1971)

24. M. Hicri Göçeoğlu (1971-1976)

25. Naci Ünver (1976-1978)

26. B. Sıtkı Garipağaoğlu (1978-1979)

27. Fikri Çağlar (1979-1981)

28. M. Servet Bilgi (1981-1985)

29. Emin Başer (1985-1991)

30. Veli Bettemir (1991-1997)

31. Nuri Alagöz (1997-1999)

32. Dursun Dağaşan (1999-2001)

33. A. Murat Kaya (2001-2003)

34. İbrahim Şahin (2003-2005)

35. Osman Tural (7 Haziran 2005-)

Dış bağlantılar

Ptt resmi interent sayfası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.