Piyasa yapısı Nedir? Piyasa yapısı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Piyasa yapısı nedir? (Ekonomi)

(Market structure) Bir piyasanın temel örgütsel yapısıyla ilgili özellikleridir. örgüt yapışım belirleyen en önemli özellikler rekabetçi ilişkiler ve fiyatlarla ilgili olanlardır. Piyasa yapısının bazı önemli nitelikleri şöyle belirtilebilir : (a) Satıcı yoğunluğu : Satıcıların sayısı ve büyüklük dağılımını ifade eder. Tek bir satıcının bulunduğu piyasalara Monopoi piyasası, birkaç büyük firmanın bulunduğu piyasalara Oligopol ve çok sayıda ufak firmanın bulunduğu piyasalara da Monopolcü Rekabet piyasası adı verilir. Satıcı yoğunluğu, satıcılar arasındaki rekabetin şiddet ve etkinliğini belirleyen önemli bir faktördür, (b) Alıcı yoğunluğu: Alıcıların sayı ve dağılımını ifade eder. Tek bir alıcının bulunduğu piyasaya Monopson piyasası denir. Piyasada çok sayıda alıcının bulunması, bunlar arasındaki rekabetin yüksek olması demektir, (c) Mal farklılaştırma derecesi: Alıcıların farklı kalite, dizayn ve ticari ünvana sahip mallar arasmdan seçim yapabilme kolaylıklarını belirtir. Mallar ne derece homojen (türdeş) ise piyasada fiyat rekabetinin o derece şiddetli olması beklenir (d) Giriş engelleri : Piyasaya girişin kolay veya güç olması, mevcut firmaların potansiyel firmalar üzerindeki avantajlarını ve ilerde muhtemel bir rekabetin etkilerini belirtir, (e) Dikey bütünleşme derecesi: ham madde ve ara malı üretim aşamasından nihai mal üretimi aşamasına kadar gereken işlemlerin ne ölçüde aynı firma içinde toplandığını gösterir, (f) Diğer özellikler : Bunlar arasında örneğin üretimin sermaye yoğunluğu, piyasadaki talebin istikran, alıcı ve satıcıların alansal dağılımı, v.s. gibi hususlar yer alır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.