Piyade Nedir? Piyade Ne demek? – Bilgi Anahtari

Piyade nedir?

Kara Kuvvetlerinin muharip bir sınıfı olup, piyade tümeninin çekirdeğini teşkil eder ve muharebe için aynı tarzda silahlanmış ve teçhiz edilmiş bir sınıftır.

Mekanize piyade, zırhlı piyade, tanksavar, dağ ve hava indirme birlikleri bu sınıf içerisinde mütalaa edilir. Deniz kuvvetlerinde amfibi harekatta kullanılan “deniz piyade” ve Hava Kuvvetlerinde de “hava piyade” sınıfları mevcuttur.

Piyade, muharebede düşmana en yakın olan birliktir. Her türlü arazi ve hava şartlarında muharebe kabiliyetine sahiptir. Piyade, taarruzda düşmana yaklaşır, onu imha veya esir eder. Savunmada düşmanı uzaktan itibaren giderek artan ateş gücü ile karşılar. “Zafer süngünün ucundadır!” tabiri piyade için söylenmiştir.

Eskiden bir çift kürekle çekilen sandala da piyade denirdi. Halk arasında yaya kaldırımı “piyade kaldırımı” tabiriyle anılır. Piyade tüfeği: Avcının esas silahıdır. Menzil kullanma kolaylığı ve hafif olmasından ötürü, muharebenin her çeşitinde kullanılır. Piyade tugayı: Çeşitli muharip ve hizmet sınıflarından teşkil edilmiş, hem taktik hem idari faaliyetleri bünyesinde toplayan genel olarak müstakil vazife görecek şekilde teşkilatlandırılmış bir birliktir. Ana ast birlikleri Tabur’dur.

Piyade tümeni

Çeşitli muharip ve hizmet sınıflarından teşkil edilmiş kara kuvvetlerinin temel birliğidir. Hem taktik hem de idari faaliyetlere sahiptir. Ana ast birlikleri Alay’dır. Piyadenin tarihi, harbin tarihi kadar eskidir. Hemen hemen her ordunun, yere ve zamana göre atlara, fillere savaş arabalarına vs. olduğu kadar kesin neticeyi alacak, kazanılan yeri muhafaza edecek yaya elemana da ihtiyacı olmuştur.

Zamanında dünyanın her bakımdan olduğu kadar ordu teşkilatı bakımından da en gelişmiş devleti olan Osmanlı Devleti; piyadesini yerinde ve zamanında çok güzel kullanırdı. Osmanlı piyadesi disiplinli, elastik ve süratliydi. Pertrandon de la Bracquiere; “Bizim 10 askerimizin yaptığı gürültüyü 1000 Osmanlı askeri bir araya geldiği zaman duymadım!” diye yazmaktadır. Rodos’u teslim almak üzere kaleye giren 30.000 Osmanlı askerinden bir tek gürültü, bir tek kelime, adım seslerinden başka hiçbir şey duyulmadığını, hadiseyi gözleriyle gören Hıristiyan müşahitler yazmışlardır.

Paul Jove, Türk askerinin Hıristiyan askerinden üç üstünlüğü olduğunu kaydeder: “Kumandanlarına mutlak itaat, muharebe meydanında canını sakınmamak, yiyip içmeden çok uzun yol yürüyebilmek.” Thevenot diyor ki: “Bir şeyleri eksik olduğu zaman sadece sabrederler. Giyimleri ve teçhizatları hafif, yorgunluğa dayanıklıdırlar. Süratleri hayret vericidir.” Postel ise; “Hıristiyan askerinin üç gün üç gecede aldığı yolu, Osmanlı askeri bir gecede alır.” diye yazmaktadır. istiklal Harbinde piyade sınıfının destanlaşan kahramanlıkları, tarih sahifelerinin unutulmaz hatıralarıdır.

Birinci Dünya Harbinde hakim olan mevzi harbi doktrini, İkinci Dünya Harbi sırasında yerini “yıldırım harbi” doktrinine terketmiş olduğundan, piyadenin motorize ve mekanize hale getirilmesi ehemmiyet kazandı. Artık muharebe meydanlarında piyade harp edeceği mevziye kadar yorulmadan ve çok süratli getirilmeye, arazinin durumuna göre icabında helikopterle indirilmeye, paraşütle atılmaya ve en yaygın olarak da kariyer adı verilen zırhlı personel taşıyıcı araçlarla nakledilmeye çalışılmaktadır.

Diğer taraftan emrine ve desteğine verilen çeşitli modern teçhizat, silah ve malzemeyle piyade sınıfının en elverişsiz şartlarda bile harp edebilmesi temin edilmeye başlandı. Günümüzde kimyevi harpten sonra en korkunç harp olma hususiyetini devam ettiren nükleer bir harpte, piyadenin işi zannedildiği gibi artık bitmiş değildir.

Aksine böyle bir harpte, düşmanın nükleer bir taarruz imkan ve kabiliyetini bertaraf edecek aktif ve pasif tedbirlerin alınması, yine piyade sınıfına düşmektedir. Mesela; düşman nükleer tesislerine sabotaj, tahrip, gerilla faaliyetleri, piyade sınıfının sorumluluğundadır. dost birliklerin, düşmana karşı kullanacağı nükleer bir silahın artıklarını göğüs göğüse muharebe ile temizleyecek olan da yine piyade sınıfıdır.

Sözlükte “piyade” ne demek?

1. Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf; bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık.
2. Bu sınıftan olan asker; yaya.
3. Piyon1.

Cümle içinde kullanımı

Sınıfımda piyade birincisi olarak çıktım.
– Ö. Seyfettin

Piyade kelimesinin ingilizcesi

n. foot, infantryman, infantry
Köken: Farsça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.