Pcr Nedir? Pcr Ne demek? – Bilgi Anahtari

Pcr nedir?

Pcr, Polimeraze Chain Reaction kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Türkçe'de Polimeraz Zincir Reaksiyonu anlamına gelmektedir.

Pcr ilk defa 1985 yılında Celera genomics calışanı Carry Mullis tarafından tanımlanmış ve günümüze kadar birçok defa geliştirilerek kullanılmaya devam edilmiştir.

Pcr; Laboratuvar ortamında spesifik dna dizilerinin primer denilen sentetik oligonükleotid diziler yardımıyla çoğaltılması işlemine denilmektedir.

Standart bir Pcr Protokolü yoktur. Bileşenler çoğaltılacak Dna bölgesinin özelliklerine göre değişir.

Pcr tekniği sayesinden genomun tamamı bilinmeden ve konak hücreye gerek kalmadan sadece istenilen Dna dizisinin bilinmesiyle, o Dna parçası in-vitro olarak milyarlarca kez kopyalanabilir.

Klasik Pcr nedir?

Hedef DNA dizisinin her iki ucuna özgü spesifik primerler kullanılarak termostabil DNA polimeraz yardımıyla uygulanan PCR çeşididir.

Pcr gerçekleşme aşamaları nelerdir?

1- Denatürasyon

2- Annealing(Bağlanma)

3- Elongasyon(uzama)

Multiplex Pcr nedir?

Klasik veya Real-time PCR’nin modifikasyonuyla iki veya daha fazla farklı PCR amplifikasyonunun aynı reaksiyonda gercekleştirilmesine dayanmaktadır.

Reverse Transcription Pcr nedir?

mRNA ve viral rna gibi RNA hedef dizilerinin amplifikasyonu amacıyla kullanılır.Bu PCR çeşidinde bir reverse transkriptaz enzimi ve DNA primeri kullanılır.

Nested Pcr nedir?

Komplex mikrobiyal popülasyonlara ait hedef dizilerin spesifik bir şekilde amplifikasyonu klasik PCR yöntemleriyle bazen mümkün olmayabilir.

Pcr'da gerekli olan reaktifler nelerdir?

1- Kalıp olarak kullanılacak DNA

2- İki tane tek iplikli sentetik DNA oligonükleotidi (forward ve reverse primer), PCR yapılmak istenen gen dizisini belirler,

3- Dört tip deoksiribonükleotid trifosfat (dNTPs),

4- Yüksek ısıda çalışabilecek bir DNA polimeraz (Taq DNA pol.)

Pcr hangi 3 temel döngünün tekrarından oluşmaktadır?

Denatürasyon; 94ºC’de çift iplikçikli DNA’nın iki tek iplikçiğe ayrılması,

Annealing (eşleşme); 50-60ºC’de primerlerin tek iplikçik halindeki kalıp DNA’ya spesifik olarak bağlanmaları,

Extension (sentez); 72ºC’de, primerlerle sınırlandırılmış olan bölgenin Taq pol. tarafından amplifikasyonu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.