Parti Nedir? Parti Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “parti” ne demek?

1. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk; bir kişi, bir kuruluş ya da bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence.
2. Bir bütünün parçası, kısım; çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
3. Kimi oyunlarda bir kez; vurgun, kazanç.

Cümle içinde kullanımı

Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar.
– H. Taner

Parti kelimesinin ingilizcesi

n. basic plan of a structure (Architecture)
adj. absent, disappeared; (Informal) tipsy
v. go, leave, depart; go away, move away; retire, start
Köken: Fransızca

Parti nedir? (Felsefe)

Toplumsal bir sınıfın temsilcilerinden oluşan, o toplumsal sınıfın, sınıf çıkarlarını, programında politik, ekonomik ve kültürel-eğitsel düzeylerde saptayan, politik girişimlerini ideolojik bakımdan bu çıkarlarda temellendiren ve örgütleyen ve bu çıkarların kabul ettirilmesi için savaşım yürüten politik örgüt.

Kapitalist devletlerde var olan iki temel sınıfı, iki temel tipteki politik parti temsil eder: Burjuvazinin partisi ile proletaryanın devrimci partisi. Bu partilerin hedefleri ve toplumsal işlevleri, uzlaşmaz sınıf çıkarlarının ifadesidir. Kapitalizm, feodal sosyo-ekonomik kuruluşun aşılması yönünde ilerici bir tarihsel rol oymayarak, tarihsel gelişmeyi hızlandırmış, burjuva-demokratik devrimleriyle, halk kitlelerini, zaman zaman toplumsal ilerleme doğrultusunda savaşıma sokmuştu. Ancak burjuvazi sömürüye dayalı yeni toplum düzenini kurup yerine oturttuktan sonra, halkın barış ve sosyalizm doğrultusunda, demokratik haklar doğrultusunda giriştiği her hareketi bastırma çabası içinde olmuştur. Sömürücü sınıfların partileri, sınıfsal karakterlerini demagojik adlarla ve programlarla gizlerler. Emperyalist devletlerde reformist işçi partileri de bulunur.

Proletaryanın devrimci partisinin kurulup gelişmesiyle, yepyeni bir parti tipi doğmuştur.—» Marksçı-Leninci parti, burjuva partilerinden ve diğer reformist işçi partilerinden temelden ayrılır. Doğuşundan itibaren, proletarya partisi, yeni tip bir sınıf partisi olarak ortaya çıkmış ve sınıfının bilinçli ve örgütlü öncü gücü olarak işçi sınıfının ve tüm emekçilerin politik ve toplumsal çıkarlarının yanında yer almıştır. Partinin görevi, işçi sınıfının tarihsel görevini yerine getirmesini sağlamaktır: Bu görev burjuvazinin sömürücü egemenliğinin aşılması, proletarya diktatörlüğünün, kurulması, sosyalist toplum ve komünist toplum’ un gerçekleştirilmesidir. Sosyalist bir devlette, Marksçı-Leninci partilerden başka partilerin faaliyet gösterip göstermemesi, somut koşullara, sınıflar arasındaki güç dengesine ve tarihsel geleneklere bağlıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.