Parametre Nedir? Parametre Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “parametre” ne demek?

1. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik.
2. Geometride, bir koniğin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya değin olan parçanın uzunluğu.

Parametre kelimesinin ingilizcesi

[paramètre (m) ] n. parameter, variable which determines the form of a function; value which is transferred to a function or program and affects its operation (Computers)
n. parameter
Köken: Fransızca

Parametre ne demek? (Ekonomi)

(Parameter) Bir cebirsel eşitlikteki sabit terim. Örneğin y = 5x + 6 denkleminde 5 ve 6 sayılan gibi. iktisat’ta ele alman bir problemin başlangıcında sabit bir değişkenin aldığı değer, parametredir. Bu anlamda parametre değişken faktörün tersidir. Çünkü, değişken bir faktörün belirli sınırlar arasında (veya tamamen sınırsız olarak) her değeri alabileceği varsayılır. Oysa incelenen bir sistem tümüyle değişmedikçe parametre, de değişmez. İstatistik’te parametre, ortalama, mod, medyan gibi, kitlenin belirli bir özelliğini temsil eden sayıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.