Özel teşebbüs Nedir? Özel teşebbüs Ne demek? – Bilgi Anahtari

Özel teşebbüs nedir?

Bk. özel girişim

Özel teşebbüs ne demek? (Ekonomi)

(Private enterprise) Gerçek kişilerin veya özel kişilerin kurduğu, yürüttüğü ve detimi altında bulundurduğu ekonomik faaliyetler. Özel teşebbüs kavramı özel kişilerce yürütülen faaliyetleri kamuya ait olanlardan ayırdetmek için kullanılır. Devlet mülkiyetinde ve denetimi altındaki işletmelere de kamu teşebbüsü denir. Genel bir ifade ile özel teşebbüs, sermayenin ve öteki varlıkların özel kişilerin mülkiyetinde bulunduğu ve özel kişilerin denetimi altında kar amacı ile yürütülen ekonomik faaliyetler biçiminde tanımlanabilir. Bazan da özel girişimle devletin birlikte mülkiyetini elinde bulundurdukları faaliyetler vardır. Bunlar "karma teşebbüsleri" oluşturur. Bunların denetimi, mülkiyet payının büyüklüğüne göre ya özel girişimcinin ya da devletin elindedir. İşletmenin denetimi için mülkiyet payının yüzde 51 ini elde bulundurmak yeterlidir. Liberalizm, piyasa ekonomisi gibi kavramlar özel teşebbüsten ayrılamaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.