Örgün öğretim Nedir? Örgün öğretim Ne demek? – Bilgi Anahtari

Örgün öğretim ne demek?

Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve  gereken bilgileri verme işine öğretim denir.

Örgün; Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan anlamına gelmektedir.

Örgün eğitim; Öğretim işini gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla yapılan eğitim türüdür.

Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Örgün eğitim'de okulan sabah gidilir ve akşam gelinir.

Örgün eğitim'de eğitim-öğretim süresi, bölümlere göre farklılık gösterir.

Üniversitelerde örgün öğretim türleri

1. Harçsız

2. Burslu

3. Ücretli

Örgün öğretimin olmazsa olmazları

1. Okul

2. Sınıf

3. Fiziki eğitim materyalleri

4. Laboratuvar

5. Öğretici

6. Yüzyüze eğitim

Örgün öğretim'in uzaktan öğretimden farkı nedir?

Örgün eğitimde derslerde fiziksel olarak bulunma durumu vardır fakat uzaktan eğitimde böyle bir durum yoktur.

Örgün öğretim'in ikinci öğretimden farkı nedir?

Örgü öğretimde okula sabah gidilip akşam gelinirken, ikinci öğretimde akşam gidilip gece gelinir.

Harç ücretleri ikinci öğretimden daha ucuzdur.

Giriş puanları ikinci öğretime göre daha düşüktür.

Örgün öğretimin ana bölümleri

1. İlki bütün vatandaşlara verilmesi zorunlu olan temel eğitim,

2. İkincisi kalkınmanın ihtiyaçlarına göre düzenlenen ve kişilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yararlandıkları temel eğitim sonrası eğitimdir.

Örgün öğretimin kademeleri

1. Okulöncesi Eğitim

2. İlköğretim

3. Ortaöğretim

4. Yükseköğretim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir