Omurga Nedir? Omurga Ne demek? – Bilgi Anahtari

Omurga nedir?

33 kemiğin birbirine eklenmesi ile meydana gelen kemik dizisidir. Omurgalıların iskeletinin temelini meydana getirir. Diğer kemikler bunun çevresinde çatılmıştır. 33 kemiğin her birine «omur» denir. Bunların 7'si boyunda, 12'si sırtta, 5'i belde, 5'i sağrıda, 4'ü de kuyruk sokumundadır. Son dördü kaynaşarak biçimlerini kaybetmişlerdir.

Her omurda, «omur cismi» denen kalın bir kısımla, üç çıkıntı vardır. Ortadakine «dikensi», yandakilere de, «yan çıkıntıları» adı verilir. Omurların ortasındaki delikler, bir kanal meydana getirir. Bunun da içinden omurilik geçer. Düşme, çarpma, vurma gibi çeşitli sebeplerden omurga sakatlanabilir. Sakatlığın şiddetine göre vücutta felç dahi meydana gelebilir. Ayrıca küçük yaşlarda geçirilen hastalıklar veya biçimsiz oturmak da omurga kemiğinin eğrilmesine ve dolayısıyla vücutta şekil bozukluklarına sebep olur. Omurga hastalıklarının, sebeplerine göre çeşitli tedavi usulleri vardır.

Omurgalılarda, iskeletin esasını ve vücudun eksenini teşkil eden yapılar. Omurgayı meydana getiren her bir birime de omur denilir. Omurga, değişik sayıda ve yapılışta omurlardan meydana gelmiştir. Omur cisimlerinin kemikli balıklarda iki tarafı çukur, kuyruksuz kurbağalarda arka, kuyruklu kurbağalarda ön yüzleri çukur, memelilerde iki tarafı da düzdür. Omurlar vücudun bükülmesini sağlayacak destekleyici bir yapı şeklinde birbirine sıkıca bağlıdırlar. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek olmasına rağmen, aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır.

omurga

Bütün omurgalılarda, iskeletin gövde kısmının esası omurgadır. İlkel balıklarda omurga kıkırdak halindedir. Mesela bağabalıkları böyledir. Köpekbalıkları ve mersinbalıklarında ise omurga yarı kıkırdak, yarı kemiktir. Kemikli balıklardan itibaren bütün omurgalılarda omurga kemikten yapılıdır. Balıkların omurları tek parçadır. Aralarında eklem yoktur. Bu yüzden omurgaları, ancak esnek bir çubuk gibi bükülebilir. Omurgalılarda, omurlar arasında eklemler meydana gelmiştir. Bu suretle omurganın çeşitli yönlerde hareketi mümkün olur.

Kurbağagillerde omurga bölgelere ayrılmağa başlamıştır. Boyun bölgesinde halka şeklinde tek bir omur, göğüs bölgesi omurlarında ise güdük kalmış kaburga çıkıntıları vardır. Kuyruksuzlarda, tek bir kuyruk sokumu omuru bulunur. Kuşlarda sırt, bel ve sağrı bölgeleri omurları kaynaşarak yekpare bir hal almışlardır. Kaplumbağada ise, bu üç bölgenin omurları ile kaburgalar, bağaya yapışmıştır. Memelilerde omurga beş bölgeye ayrılmıştır. Bunlar, boyun, göğüs, bel, sağrı ve kuyruk sokumu bölgeleridir.

İnsan omurgası: Omurların üstüste sıralanması ve birbirine bağlanmasıyla gövdenin arkasında orta çizgide yer alan, gövdenin ağırlığını taşıyan, kafatasından leğen kemiğine kadar uzanan kemik sütun. Omurganın vazifesi: Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek olmaktır. Ayrıca baş ve gövdenin hareketlerini de sağlar. Bu arada omurga kanalı içindeki omurilik gibi çok ehemmiyetli bir organa sağlam ve emniyetli bir kılıf teşkil eder.

Omurga, insanda, 33-34 adet omurdan meydana gelmiştir. Bu omurlardan ilk 24 tanesi, birbirleriyle, omurlararası disk denilen kıkırdakların bulunduğu eklemler aracılığıyla bağlanmışlardır. Bu omurlar üç gruba ayrılır. Bunlar 7 boyun omuru, 12 sırt omuru ve 5 bel omurudur. Kalan 9-10 omurun ilk beşinin birleşmesiyle kuyruk sokumu kemiği, en altta bulunan küçük ve tam gelişmemiş 4-5 tane omurun birleşmesinden de kuyruk kemiği meydana gelmiştir.

Omurganın çeşitli parçalarına ait omurlar arasında büyüklük ve şekil bakımından bazı farklılıklar göstermekle beraber benzer ve hepsinde olan ortak özellikleri de vardır. Omurların benzerliği, yeni doğanlarda daha fazladır. Gelişme sırasında gittikçe artan ağırlık, hareket, gövdenin durumunda meydana gelen farklılıklar ve omurgaların çeşitli kısımlarına yapışan kasların tesirleri, omurganın bütün kısımlarında aynı olmadığından, omurlar arasında şekil farklılıkları ortaya çıkar.

1. ve 2. boyun omurları, basın değişik ve fazla hareketleri yüzünden diğer omurlara nazaran daha çok farklılaşmışlardır ve sırasıyla atlas ve aksis isimlerini alırlar. Omurganın, önden veya arkadan bakıldığında yana doğru eğrilmiş olması durumuna tıpta skolyoz denir. Omurlar arası disk fıtığı. Omurlararası disklerin, çeşitli sebeplerle meydana gelen, harabiyetle kendini gösteren ve şiddetli ağrıya sebep olan durumu.

Sözlükte “omurga” ne demek?

1. Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruksokumuna değin uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların tümü, belkemiği.
2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı öğesi.
3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği esas.

Omurga kelimesinin ingilizcesi

n. spine, backbone, vertebral column, spinal coloumn, keel, Carina, rachis, vertebrae

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.