Oksimoron Nedir? Oksimoron Ne demek? – Bilgi Anahtari

Oksimoron nedir?

İki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılmasına oksimoron denir.

Birbiriyle çelişen ya da zıt iki kavramı, anlamı kuvvetlendirmek için bir arada kullanmaktır. Zıt kelimelerle yapılan sıfat tamlamalarıdır. Cümle bazında olursa paradoks adını alır. tezat söz sanatı da denir.

Lugat anlamı

Daha evvel hiç duymadığım bu kelimenin lugat manasını Meriam-Webster lugatında buldum: “Çelişkili kelimelerin birlikte kullanılması, mesela ‘zalimcesine şefkat’, ‘akıllı deli’ vb. gibi.” Oksimoron, Oxford İngilizce-Türkçe lugatinde de “sözleri çelişki ile vurgulamak yöntemi veya üslubu” olarak tarif ediliyor.
Yazıda, ABD’nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington ve “Büyük Kurtarıcı” (köleleri) Abraham Lincoln’la birlikte Washington şehrinde büyük anıtları yapılan üç “büyükten” biri olan Thomas Jefferson için “Yüce Oksimoron” deniyor. Aynı zamanda “idealist bir realist” veya “realist bir idealist” olduğu için! Jefferson’un kişiliği ve hayatı çelişkilerle dolu; insan hakları ve özgürlük şampiyonu Jefferson, malikanesi Monticello’d, birçok siyah köle kullanıyor ve evinin bir bölümünde yaşayan ve çalışan bu köleleri misafirlerinden gizlemek için mutfakla yemek salonu arasında dönme dolap yapmış. Yazılarında ahlaki ilkeleri vurgulayan Jefferson kölelerinden birinden çocuk peydahlamış. Büyük bir idealistti ama politikasında çok gerçekçi davranmıştı. Hem realist, hem romantikti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.