Obsesif Nedir? Obsesif Ne demek? – Bilgi Anahtari

Obsesif nedir?

İngilizce kelime anlamı olarak obssesive'den gelir. Obsessive tam olarak saplantılı ve tutkulu demektir.

Obsesyon hastalığına yakalanmış, bir şeyi çözüme kavuşturmadan rahat edemeyen, bu durumu uyku yüzü görmemeye kadar ilerleten, gamsız olamayan, psikolojiye göre obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilere “obsesif” denir. Obsesyon'da bir ruh hastalığıdır.

Obsesiflik aslında bir kişilik özelliğidir. Bu kişilik tipinin özelliklerinin bir insanda bulunması anormallik sayılmaz. Bu kişilik yapısındaki insanlar kuralcıdırlar. Disiplini severler. Titizdirler, tertiplidirler. Olayları ve sistemleri kontrol etmek isterler. Bu kişiler işlerini ve hayatlarını sıkı sıkıya kontrol ederler. Denetleme yapmayı severler. Ayrıca mükemmeliyetçidirler. Bu yapıları sayesinde özellikle iş hayatında, yönetici konumuna kısa sürede yükselebilirler. Veya bu konumda başarılı olurlar.

Kuralcı olmaları çevreleri ile ilişkilerinde önemli birer engel sebebi haline gelebilir. Her şeyin tam olmasını isterler. Fakat bu özellikleri sosyal ilişkilerinin yara almasına, çevre desteği bulamamalarına, hayatın özünden/ esasından uzaklaştırarak prosedür/ usüllerle yaşamaları sonucunu doğurabilir. Çevrelerindekilere sürekli olarak müdahale etme çabaları ve değiştirme çabaları sıklıkla rastlanan özelliklerindendir.

Bunu yapmadan duramazlar. Başkalarının da işi kendi istedikleri teknikle yapmaları konusunda mantık dışı bir inada sahip olabilirler. Çok çalışkandır. İşleri onlar için çok önemlidir. Erteleme ve kaçınma davranışlarını da sıklıkla yaparlar. Değişimi ve yeniliği sevmezler. Bu kişilik yapısında olan insanlar özelliklerini fark edebilirler, kendilerini düzeltemeye çalışabilirler. Ama asla tam olarak düzelmezler.

Arzu ettikleri beklenti düzeyine de ulaşamazlar, başladıkları işi de ayrıntıları ile uğraşmaktan bir türlü bitiremezler. Bu kişilik yapısındaki insanlar, çok çalışkan ve düzenli olduğu gibi hayatının bazı alanlarında da ise tam aksine çok dağınık ve üşengeç olabilir. İşi inat seviyesinde ve amacının dışına taşacak kadar usullere takılarak yapması ise bir obsesifin başına sık gelen olaylardandır. Karar noktasında obsesiflerin çok kararsız olduklarına sıklıkla rastlanır.

Vicdanlıdırlar ve toplum kuralları konusunda aşırı yargıcıdırlar. Kurdukları hayatın dışında bir hayat sıklıklar obsesiflere yeterince tehlikeli gelebilir. Üstün moral değerlere sahip olmakla birlikte sevgilerini göstermek gibi bir sorunları vardır. Obsesifler cömert değillerdir. Eskimiş eşyalarına değer verir onları atmama konusunda inat içindedirler. Bu kişilik yapısındaki aileler çocukları konularında çok katı kurallar uygularlar. Onların da kendileri gibi dış dünya ile irtibatlı olmalarını istemezler.

Freud ve Frenzi infantine omnipotance denilen her şeye gücü yeterlik inancı taşıdıklarını düşünürler. Bunun da sebebinin çocukluk döneminde çocuğun dünyanın merkezine kendini koyması ve isteklerinin karşılanmasına hakkı olduğunu sanması olduğunu değerlendirmektedirler. Çocuklarla bencil ebebeyinlerin rollerinin değişmesi yani çocuğun ihtiyaçlarını gidermeyen ve kendisine kapris yapan ebebeyn sebebiyle kendisini yönetecek baskılar arar.

Kompülsiyon (Zorlantı) nedir?

Obsesif kişide büyük bir sıkıntı oluşur ve kişi bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için bazı uygunsuz, kendini yapmaktan alıkoyamadığı ve saçma bulduğu yineleyici hareketler yapmaya başlar. Bu hareketlere de kompülsiyon (zorlantı) adı verilir.

Sık görülen obsesyon türleri nelerdir?

1. Bulaşma ve temizlik obsesyonları

2. Şüphe obsesyonları

3. Düzen obsesyonları

4. Saldırganlık veya zarar verme obsesyonları

5. Dini obsesyonlar

6. Sayma obsesyonları

Obsesif kişiler toplumda ne sıklıkta görülür?

%1-1,8 arasında görüldüğü saptanmıştır. Hafif şekilleri de dahil olmak üzere hayat boyu rastlanma oranı %5,9 olarak bulunmuştur.

Obsesif olup olmadığımı nasıl anlarım?

Ya sevdiklerimin başına kötü bir şey gelirse?
Sevdiklerime bir zarar verir miyim?
Dua ederken içimden Allah’a sövmek geliyor.
Yolda değdiğim kişilerden mikrop bulaşır mı?
İnsanlara kötü sözler söyler miyim ya da onlara bir zara verir miyim?
Ocağı veya kapıyı açık unutmuş olabilir miyim?
İçimden arabayı duvara çarpmak geliyor?
Bu ve benzeri sorular istemeden aklınıza geliyorsa, yaşamınızda belirgin bir sıkıntıya neden oluyorsa, saçma olduklarını düşündüğünüz halde kafanızdan atamıyorsanız sizde obsesif olabilirsiniz.

Obsesiflik nasıl tedavi edilmektedir?

Obsesifliğin tedavisi ilaçla ve psikoterapiyle mümkündür. Kendinizinde obsesif olduğunu düşünüyorsanz, hemen bir psikiyatriste başvurunuz. Bazı Obsesif Kompulsif Davranış Bozukluğu hastalarında tedavi yıllarca sürerken, bazı obsesif hastalarında tedavi bir kaç ay içinde sonlandırılabilmektedir. Genelde tedavi girişimlerinin başarısız olduğu obsesifleri tedavi etmek pek mümkün olmamaktadır.

İyileşme sağlanabilir fakat kişilik yapısıyla karışmış bir hal alan hastalığın tam tedavi edilmesi çok zaman mümkün olamamaktadır. Tedavinin hem psikolog (davranışsal tedavi) hem de psikiyatrist tarafından beraber yürültülmesi gerebilir. Çünkü ilaç tedavisi çok zaman yetersiz kalmakta kişinin davranışlarının/ düşünce şeklinin değişmesi gerekmektedir. Bu yüzden psiko terapinin aynı anda yapılması oldukça faydalıdır.

Sözlükte obsesif ne anlama gelmektedir?

Takıntılı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.