Obi Nedir? Obi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Obi nedir?

Yang – Çe'den sonra Asya'nın en uzun nehridir. 5.300 km. uzunluğundadır. Altay dağlarından çıkar. En büyük kolu olan İrtiş'le (3.500 km.) birleştikten sonra, Kuzey Buz Denizi'ndeki Obi körfezine dökülür. Büyük bir kısmı ulaştırmaya elverişlidir. Havzası 3 milyar km.2'ye yakındır. Güneyinde, yazın asla geçit vermeyen Vasuiga bataklıkları uzanır. Kışın birçok bölümleri donar.

Dünyanın da beşinci büyük nehridir. Altay dağlarından çıktıktan sonra kuzeybatıya doğru akar ve Samarov yakınlarında en büyük kolu olan İrtiş’le birleşir. Ayrıca, Bert, İnyo, Çariş, Aley ve Tom gibi kollarını da alır. Uzun bir akış seyrinden sonra Salehard şehri yakınlarında Obi Körfezinde Kuzey Buz Denizine dökülür. Burası Kuzey Kutbu dairesinin içindedir. Nehir oldukça geniş ve düz yataklara sahip olduğundan şehirler arası yolcu ve yük taşımaya elverişlidir. Kışın nehir suları donar ve araç geçisine uygun hale gelir.

Obi, geçtiği havzalarda, sulama ve daha çok elektrik enerjisi elde etmede kullanılır. Nehrin suları ilkbaharda karların erimesiyle çok kabarır ve su baskınlarına sebep olur. Obi’nin İrtiş’le birleştiği yerin güneyinde Vasuiga bataklıkları uzanır. Bu bataklıklar 250.000 km2lik bir alanı kapladığı gibi yazın da hiç geçit vermez. Nehrin bazı yerlerinden ulaşımda istifade edilmesine rağmen, kış boyunca her tarafı donar.

obi

Obi Irmağı 645 km boyunca genellikle kuzeybatı yönünde akarak, önemli bir bilim ve teknoloji merkezi olan Novosibirsk'ten geçer (bak. novosibirsk). Bu kentin yakınla*rında zengin tarım ve hayvancılık bölgeleri vardır. Trans-Sibirya Demiryolu Novosibirsk' te Obi Irmağı'yla kesişir. Obi Irmağı Novosibirsk'in kuzeyinde, tayga adı verilen, bataklıklarla kaplı iğne yapraklı ormanlardan geçer. Sibirya'ma batı kesiminde, 2.735 kilometreden fazla kuzeybatı doğrultusunda akar. Bir iki kentin yer aldığı ve hemen hiç tarım yapılmayan bu bölgede ormancılık önemlidir.

Kütükler büyük sallara yüklenerek Kuzey Buz Denizi'ne getirilir, buradan da Rusya'nın kuzeybatısındaki limanlara gönderilir. Hantı-Mansisk yakınlarında önemli kolla*rından biri olan Kara İrtiş Irmağı ile birleşen Obi Irmağı Kuzey Buz Denizi'ndeki Obi Körfezi'ne dökülür. Irmak, son 1.130 km boyunca bataklık ormanlardan geçerken birçok kola ayrılır. Barnaul'da genişliği 2 kilometreyi bulur. Ağzı yakınların*da ise genişliği 19 kilometreyi aşar. Obi Irmağı kıyılarında kışlar çok soğuk geçer. Irmak kasım sonundan başlayarak altı ay süreyle donar. Orta çığırında sık sık taşkınlar olur. İlkbaharda, ırmağın kuzeydeki aşağı çığırı erimeden çok önce, güneydeki yukarı çığırı erir. Irmak ağzının yakınlarındaki buzlar bu eriyen suların akmasını engellediğinden, sular bataklık ormanlarda geniş bir alana yayılır.

obi ne demek?

İngilizce bir kelime olan “obi” Türkçe'de;

İsim olarak kullanıldığında; “zenci büyüsü” anlamına gelmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir