Nominal gdp Nedir? Nominal gdp Ne demek? – Bilgi Anahtari

Nominal GDP nedir?

Nominal (Gross Domestic Product) GDP, Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bir ülkenin sınırları içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini, bu malların üretildikleri dönemin piyasa fiyatları üzerinden ölçen makro ekonomik göstergedir.

Nominal GSYH;bir ülkede(bir ülke derken kastedilen sadece o ülke vatandaşlarının üretimi değil bahsi geçen ülkede yaşayan herkesin üretimidir.) belirli bir yılda üretilen yani üretim süreci bitmiş,tüketilmeye veya kullanılmaya hazır durumda olan malların ve hizmetlerin,üretildikleri yılda satın alınmak istendiğinde karşılaşılan fiyatları üzerinden topluca değerlerine nominal gayri safi yurtiçi hasıla (nominal gross domestic product,nominal GDP) denir.

Nominal GSYH hesaplanırken ülkede üretilen malların o yılki piyasa fiyatları  dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Örneğin sadece simit ve peynir üretilen hayali bir ülke sınırları içinde 2015 yılında 2000 adet simit ve 300 kg peynir üretildiği, simitin o yılki piyasa fiyatının 1 TL ve peynirin kg o yılki piyasa fiyatının 20 TL olduğunu varsayalım.

Nominal GSYH=(simitin piyasa değeri)+(peynirin piyasa değeri) hesabıyla bulunur. Biraz daha açmak gerekirse; Nominal GSYH=(üretilen simit miktarı x simitin fiyatı)+(üretilen peynir kg miktarı x peynirin kg fiyatı) =(2000 x 1TL) + (300kg x 20TL) = 8000TL  yani hayali ülkemizin nominal GSYH'ı 2015 yılında 8000TL olmuştur diyebiliriz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.